Air view II

Когато посочите екрана с пръст и задържите известно време, се активира функцията "Air view".

Визуализация на хода на изпълнение

Визуализирайте сцена или покажете изтеклото време като посочите с пръст лентата за хода на изпълнението.

ОПИТАЙТЕ

Визуализация на бързо набиране

Вижте имената на контактите, за които са зададени номера за бързо набиране, като ги посочите с пръст.

ОПИТАЙТЕ

Лупа за уеб сайтове

Увеличете връзки за лесен избор като ги посочите с пръст.

ОПИТАЙТЕ

*Предлагането на услугите е различно в различните страни.
**Всички изображения и функции могат да бъдат променени