Group Play I

Споделете изживяването си с приятели в реално време, докато разглеждате документи и снимки или слушате музика.

Създаване на група

Натиснете "Създаване на група", за да започнете да използвате Group Play. Вашето устройство е конфигурирано като мобилна точка за Wi-Fi достъп.

ОПИТАЙТЕ

Присъединяване към група

Натиснете "Присъединяване", за да се присъедините към съществуваща група. Ако има няколко точки за достъп, изберете мобилната точка за достъп на групата, към която искате да се присъедините.

ОПИТАЙТЕ

*Предлагането на услугите е различно в различните страни.
**Всички изображения и функции могат да бъдат променени