Group Play II

Споделете изживяването си с приятели в реално време, докато разглеждате документи и снимки или слушате музика.

Споделяне на съдържание

Можете веднага да споделите музика, снимки, документи или дори да играете игри с групата си.

ОПИТАЙТЕ

Споделяне на музика

Основното устройство избира музикалните файлове и свързва споделените устройства към основния високоговорител. Основното устройство може да конфигурира високоговорителя, така че той да отговаря на каналите, поддържани от музикалните файлове.

ОПИТАЙТЕ

*Предлагането на услугите е различно в различните страни.
**Всички изображения и функции могат да бъдат променени