트리거

ОПИТАЙТЕ ОТНОВО

Посочете с пръст лентата за хода на изпълнението.

Преместете пръста си наляво или надясно.

Визуализацията на хода на изпълнението е готова.