Свързване към безжична интернет мрежа ръчно на Смарт Телевизор

Last Update date : 2015.02.19

Мрежа > Мрежови настройки
Ако вашата мрежа изисква статичен IP адрес, трябва да въведете стойностите за IP адреса, подмрежовата
маска, шлюза и DNS ръчно при настройването на мрежовата връзка. За да получите стойностите за IP
адреса, подмрежовата маска, шлюза и DNS, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги.
"" Направете справка в раздела "Използване на динамични или статични IP адреси" за повече информация относно
динамични и статични IP адреси.
1 Задаването на Тип мрежа на Безжичен автоматично показва списък с наличните безжични мрежи.

ic1 


2 Изберете мрежата (SSID), към която искате да се свържете. Ако безжичният рутер не се появява в
списъка, изберете Добавяне мрежа или въведете ръчно SSID на мрежата.
3 Въведете кода за защита и изберете OK. Ако избраната мрежа не е със защита, телевизорът ще опита
връзка веднага.
4 Изберете Стоп, когато телевизорът опитва да се свърже с мрежата. След прекъсване на мрежовата  връзка изберете IP настройки.

ic2.JPG 


5 На екрана IP настройки задайте IP настройка на Ръчно въвеждане, въведете стойностите IP адрес,
Подмрежова маска, Шлюз и DNS сървър и после изберете OK.
●● За въвеждане на цифровите стойности използвайте един от следните методи.
Задайте стойностите, като използвате бутоните u и d.
Използване на Samsung Smart Control: Натиснете бутона KEYPAD, за да въведете цифрите
директно.
Използване на дистанционното управление: Въвеждайте стойностите директно, като използвате
цифровите бутони.

ic3.JPG 


6Телевизорът опитва отново да се свърже към мрежата, като използва посочените настройки. След
установяване на връзката се появява потвърдително съобщение. Изберете OK.
"" Скоростта на мрежовата връзка може да е различна, в зависимост от настройките на DNS сървъра.
"" За подробности по настройките на DNS сървъра се обърнете към доставчика на интернет услуги (ISP).

Проучване относно Удоволетвореността

Q1. Полезна ли е тази информация?

Q2. Доволни ли сте от това съдържание?

Q3. Кажете ни своето мнение. Какво можехме да направим, за да отговорим по-добре на въпросите Ви?

Не можете да намерите решението, което търсите?

За допълнителни въпроси или съдействие, моля използвайте онлайн чат с нашия опитен технически екип.  Чат на живо
※ Работното ни време е от 09:00 до 18:00 от Понеделник до Петък.

Сподели този елемент

Затвори изскачащ прозорец за споделяне

Благодаря!

Благодарим ви да попълните този въпросник и да ви благодаря, че ни помагате да усъвършенстваме сайта Samsung.com

ok