Инсталиране на Smart Switch на BlackBerry®

Инсталиране на Smart Switch на BlackBerry®

※ Методите за инсталиране на Smart Switch на операционните системи BlackBerry® 7 и 10 са различни. Моля, проверете коя е операционната система на вашия смартфон, преди да инсталирате.

1. Инсталиране на Smart Switch на BlackBerry® 7

 1. Отворете тази страница в браузъра на устройство с операционна система BlackBerry® 7 и натиснете бутона „Download for 7 OS“ (Изтегляне за операционна система 7) или въведете адреса по-долу.

  Изтегляне за операционна система 7

 2. След изтеглянето на инсталационния файл от браузъра Smart Switch ще се инсталира автоматично.
  1 Стъпка
  Saisissez l’adresse de téléchargement dans le navigateur internet BlackBerry
  2 Стъпка
  Appuyez sur le bouton Télécharger
  3 Стъпка
  Smart Switch est en cours de téléchargement

2. Инсталиране на Smart Switch на BlackBerry® 10

※ Този метод за инсталиране е приложим само за компютри под Windows с Windows 7 или по-висока версия.

 1. Свържете устройството си с операционна система BlackBerry® 10 към компютър посредством USB кабел.
  ※ На компютъра трябва да е инсталиран драйвер за устройства BlackBerry® .
  ※ Уверете се, че устройството и компютърът са правилно свързани и се разпознават взаимно.
 2. Отворете тази страница в браузъра на компютъра и щракнете върху бутона „Download for 10 OS“ (Изтегляне за операционна система 10), за да изтеглите инсталационния файл.

  Изтегляне за операционна система 10

 3. Стартирайте изтегления файл „SmartSwitchInstaller.exe“.
 4. Щракнете върху бутона „Start installing“ (Стартиране на инсталирането), за да стартирате инсталирането на Smart Switch на вашето устройство с операционна система BlackBerry® 10.