Текстово ръководство на Kies

Самоучителят за Kies ще ви научи как да използвате различни видове
съдържание в устройства и компютри чрез Kies. Моля, щракнете
върху менюто отляво, за да научите повече.

Синхронизиране на вашите контакти и график

Sync contacts and schedule

Контакти, график и бележки могат да бъдат едновременно синхронизирани с Outlook.

 • Свържете вашия мобилен телефон към компютър с USB кабел.
 • Свързването е успешно
 • Контактите и графикът ще бъдат синхронизирани с Outlook.
 • Щракнете върху раздела [Sync].
 • Изберете Outlook.
 • Щракнете върху бутона [Sync].
 • Извършване на синхронизирането…
 • Синхронизирането е завършено
 • Проверете синхронизираните контакти
 • . В Outlook можете да разгледате контактите и графика, които са били синхронизирани с вашия мобилен телефон.
Синхронизиране на музика, снимки и видеоклипове

Синхронизиране на музика, снимки и видеоклипове

Музика, снимки и видеоклипове, запаметени в компютъра, могат да бъдат запазени в устройството чрез синхронизиране.

 • 1. Щракнете върху [Sync].
 • 2. Изберете [Sync music].
 • 3. Изберете списъка за възпроизвеждане, който ще се синхронизира.
 • 4. Щракнете върху бутона [Sync]
 • 5. Извършване на синхронизирането…
 • 6. Синхронизирането е завършено
 • 7. Please check the synced files.
Актуализиране на фърмуера

Актуализиране на фърмуера

Можете лесно да проверите и актуализирате с най-новия фърмуер свързаното устройство.

 • 1. Свържете вашия мобилен телефон към компютър с USB кабел.
 • 2. Свързването е успешно
 • 3. Вижте информацията за най-новия фърмуер.
 • 4. Щракнете върху бутона [Firmware upgrade].
 • 5. Първо запазете или направете копие на важните данни на компютър.
 • 6. Сваляне от сървъра…
 • 7. Извършване на актуализирането…
 • 8. Актуализирането е завършено
 • 9. Щракнете върху бутона [OK].
 • 10. Проверете дали устройството е било актуализирано с най-новия фърмуер.
Добавяне на нови контакти

Добавяне на нови контакти

Можете удобно да разглеждате запаметените в устройството контакти и да добавяте нови.

 • 1. Щракнете върху [contacts].
 • 2. Щракнете върху бутона [New contact].
 • 3. Въведете информация за контакта.
 • 4. Щракнете върху бутона [OK].
 • 5. Щракнете върху бутона [Save to device], за да запаметите контакта.
 • 6. Запаметяването е завършено
 • 7. Можете да редактирате или да изтриете контакт от устройството.
 • 8. Изберете контакта, който ще бъде редактиран.
 • 9. Щракнете върху бутона [Edit].
 • 10. Редактирайте избрания контакт.
 • 11. Щракнете върху бутона [OK].
 • 12. Щракнете върху бутона [Save to device], за да запаметите контакта.
 • 13. Запаметяването е завършено
Създаване на резервно копие и възстановяване на данните в мобилния телефон

Създаване на резервно копие и възстановяване на данните в мобилния телефон

Можете безопасно да създадете резервно копие на съдържанието на мобилния телефон в компютър.

Функцията се поддържа само от някои устройства.

 • 1. Щракнете върху раздела [Backup/Restore].
 • 2. Можете безопасно да съхранявате данни в устройството, като им направите резервно копие.
 • 3. Изберете данните, на които ще правите резервно копие.
 • 4. Щракнете върху бутона [Backup].
 • 5. Извършва се създаване на резервно копие…
 • 6. Щракнете върху бутона [Complete].
 • 7. Данни, на които предварително сте направили резервно копие, могат да бъдат възстановени в устройството.
 • 8. Щракнете върху бутона [Restore].
 • 9. Изберете резервното копие на файла.
 • 10. Щракнете върху бутона [Next].
 • 11. Щракнете върху бутона [Start restore].
 • 12. Извършва се възстановяване…
 • 13. Щракнете върху бутона [Complete].
Поръчка на приложения

Поръчка на приложения

Можете да поръчвате разнообразни приложения от Samsung Apps store и да ги сваляте директно във вашия телефон.

Поддържани устройства: bada, Windows Mobile (до версия 6.5)

 • 1. Щракнете върху [Samsung Apps].
 • 2. Щракнете върху [Sign in].
 • 3. Щракнете върху изображението, което ще сваляте.
 • 4. Щракнете върху бутона [Get].
 • 5. Сваляне…
 • 6. Свалянето е завършено
 • 7. Приложението ще се инсталира автоматично след завършването на свалянето.
 • 8. Вижте сваленото приложение.
 • 9. Samsung Apps може да предоставя различни услуги в зависимост от устройството и държавата.
Създаване на списък за възпроизвеждане на музика

Създаване на списък за възпроизвеждане на музика

Добавете музика, съхранявана на вашия компютър, към Kies Library и можете да създадете свой собствен списък за възпроизвеждане и да го слушате.

 • 1. Влезте в Library и щракнете върху [Music].
 • 2. Щракнете върху бутона [Add music].
 • 3. Изберете музикалния файл, който ще добавите, и след това натиснете бутона [Open].
 • 4. Отваряне на файл…
 • 5. Отварянето на файл е завършено.
 • 6. Щракнете с десния бутон, за да добавите списък за възпроизвеждане.
 • 7. Хващайте и пускайте файлове в новия списък за възпроизвеждане.
 • 8. Вижте добавената музика.
 • 9. Можете да импортирате списъци за възпроизвеждане от iTunes и да ги управлявате с Kies.
 • 10. Щракнете върху [File].
 • 11. Изберете [Import iTunes playlist to Library].
 • 12. Извършва се импортиране…
 • 13. Импортирането е завършено
 • 14. Вижте добавения списък за възпроизвеждане.
Абониране за Podcast

Абониране за Podcast

Можете да добавите линкове за абониране за Podcast и да се наслаждавате на тяхното съдържание на Kies и други устройства

 • 1. Щракнете върху [Podcast].
 • 2. Щракнете върху бутона [Add podcast].
 • 3. Въведете линка на подкаста, за който желаете да се абонирате.
 • 4. Щракнете върху бутона [Next].
 • 5. Щракнете върху бутона [OK].
 • 6. Сваляне..
 • 7. Свалянето е завършено
 • 8. Щракнете два пъти върху добавения подкаст.
 • 9. Можете лесно да се наслаждавате на свалените епизоди, след като сте ги прехвърлили в устройството.
 • 10. Плъзнете и пуснете подкаста, за да го прехвърлите в устройството.
 • 11. Прехвърляне…
 • 12. Прехвърлянето е завършено.
Запазване на заснето изображение / видеоклип

Запазване на заснето изображение / видеоклип

Снимки и видеоклипове, заснети с телефона, могат да бъдат съхранявани на вашия компютър.

 • 1. Разгледайте снимките и видеоклиповете във вашето устройство.
 • 2. Изберете файловете, които желаете да запазите в компютъра.
 • 3. Щракнете върху бутона [Save to PC].
 • 4. Изберете папката, в която ще запазите файловете.
 • 5. Щракнете върху бутона [OK].
 • 6. Прехвърляне…
 • 7. Прехвърлянето е завършено.
 • 8. Освен това снимки и видеоклипове, заснети с телефона, могат да бъдат запазени във вашия компютър с използване на [Export].
 • 9. Щракнете върху раздела [Import/Export].
 • 10. Щракнете върху бутона [Export to PC].
 • 11. Изберете папката, в която ще запазите файловете.
 • 12. Щракнете върху бутона [OK].
 • 13. Прехвърляне…
 • 14. Прехвърлянето е завършено.
Прехвърляне на контакти към нов мобилен телефон

Прехвърляне на контакти към нов мобилен телефон

Свържете двата телефона, за да прехвърлите незабавно контакти в новия телефон.

 • 1. Свържете новия мобилен телефон
 • 2. Свързването е успешно
 • 3. Щракнете върху раздела [Import/Export].
 • 4. Щракнете върху [Transfer to another Device], за да прехвърлите контакти.
 • 5. Прехвърляне на данни в новия мобилен телефон…
 • 6. Прехвърлянето е завършено.
 • 7. Вижте прехвърлените контакти.
 • 8. Можете да прехвърляте мултимедийни файлове, като използвате функцията "Плъзгане и пускане".
 • 9. Изберете файла(овете), които желаете да прехвърлите.
 • 10. Плъзнете и пуснете.
 • 11. Вижте прехвърления(те) файл(ове).