ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Всички продукти на Samsung в България имат гаранционен срок, който е съобразен с изискванията на българското законодателство:

Продуктова група Гаранционен период, месеци
LCD телевизор 24
Плазмен телевизор 24
LCD монитор 24
LFD монитор (Широкоформатен дисплей) 36
DVD рекордер 24
Домашно кино 24
DVD плейър 24
Мултифункционален принтер 24
Лазерен принтер 24
Факс 24
Мастиленоструен принтер 24
Пералня 24
Съдомиялна 24
Микровълнова печка 24
Готварска печка 24
Плот за вграждане 24
Камера/Фотоапарат 24
Прахосмукачка 24
Климатик 24
Side by side хладилник 24
Хладилник 24
Мобилен телефон 24
Аудио/стерео 24
Фото рамка 24
МР3 плейър 24
Проектор 24
Преносим компютър 24

Възможни са вариации в продуктовите подгрупи. За конкретна информация, моля вижте документацията, която придружава Вашия продукт.

Общи условия

1. Гаранцията на продукта е валидна само когато той е придружен с:
- Оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура, договор за лизинг).
- Правилно и изцяло попълнена гаранционна карта (модел, фабричен номер, дата на продажба, подпис и печат на продавача, подпис на клиента).
- Други документи.
1.1л Samsung си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните попълнени в гаранционната карта са преправяни, задраскани или дописвани.
 
2. При възникване на повреда, задълженията на Samsung са:
• Да ремонтира дефектиралото изделие в рамките на законовия срок от 30 дни или
• Да подмени дефектиралото изделие по свое усмотрение.
В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики като оригиналният продукт.
 
3. Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в Оторизиран Сервизен Център на Samsung. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.
 
4. Гаранцията не покрива никой от изброените случаи:
- Извършване на периодични контролни проверки, обслужване, ремонтиране или подмяна на части, изхабени в следствие на нормална експлоатация.
- Външни козметични части – аксесоари, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления и други части с ограничен сервизен живот.
- Дефекти причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, течности, прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използването на продукта по начин различен от описания в Указанието за употреба.
- Когато не са спазени условията описани в Указанието за употреба, за транспорт, монтаж, инсталация, експлоатация и съхранение.
- Повреди причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, войни, граждански неподчинения, форсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя и Търговеца.
- Всички течно кристални дисплеи (LCD), плазма дисплеи и OLED дисплеи, независимо от производството си, след време губят част от яркостта си.
- Модификации извършени заради разлики в метода на излъчване в различните страни.
- Модификации извършени, за да може изделието да функционира в страна, за която не е произведено.
- Ремонт извършен от неоторизиран сервиз център или от неоторизирано лице.
- При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
- Samsung и Оторизираните Сервизни Центрове не носят отговорност за загуба на данни и информация от дефектните устройства.
 
5. Гаранцията не ограничава правата на потребителя определени от Българското законодателство.
 
6. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.