Приключи обиколката на “Trends of Tomorrow” в Бургас и София

Приключи обиколката на “Trends of Tomorrow” в Бургас и София

На 9 ноември приключи обиколката на Samsung и партньорите й по програмата „Trends of Tomorrow” в Бургас. След като специалистите ни посетиха Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", Гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски", Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" и Гимназия с преподаване на немски език "Йохан Волфганг Гьоте", те са завърнаха в столицата, където ги очакваха нови две училища. Така миналия петък те гостуваха на учениците от 33 Езикова гимназия „Света София” и 91 Немска езикова гимназиия „Проф. Константин Гълъбов”.

„Изключително съм доволна от интереса, който проявяват учениците към програмата “Trends of Tomorrow”. Това показва, че подобни инициативи имат място в образованието у нас. Нещо повече, дискусиите и въпросите, които се зародиха по време на срещите ни в училищата, са доказателство за това, че българските ученици действително се интересуват от професионалното си развитие.”, заяви Юлия Павлова, BTL специалист в Samsung Electronics България.

Следете новостите от обиколката ни на нашата Facebook страница, за да разберете как протичат срещите ни в последния град, който ще посетим – Пловдив.