Общи условия

Стажантска програма – Общи условия

Организаторът Ви дава възможност да кандидатствате за стаж в компании-партньори на Samsung. Оставяйки своите данни, Вие потвърждавате желанието си да кандидатствате за една или повече стажантски позиции, осигурени от Организатора. Стажантската програма, наречена за по-кратко „Кампанията”, ще стартира на офоциалния сайт на кампанията – www.trendsoftomorrow.bg.

АКО НЯМАТЕ НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ, имате право да кандидатствате за стажанстка позиция единствено след съгласие на родител или настойник.

АКО НЯМАТЕ НАВЪРШЕНИ 16 ГОДИНИ, нямате право да кандидатствате за стажантска позиция според Българското законодателство.

Всички кандидати трябва да се съгласят с настоящите Общи условия и да попълнят формуляр за участие в официалния сайт на Кампанията. Според предпочитанията на кандидатстващите, информацията, която са попълнили, ще бъде валидирана от компаниите, които са посочили. Попълнената информацията трябва да отговаря на истината. В случай че някой от канидатите попълни невярно своята  информация,  той ще бъде остранен от Кампанията.

Чрез попълване на своите данни, Вие се съгласявате да бъдете обект на настоящите Общи условия. Всяка информация или инструкции за стажантската програма, публикувани на  www.trendsoftomorrow.bg от страна на Организатора, също са част от тези Общи условия.

Организаторът
1. Организатор на настоящата кампания е Samsung Electronics (SEROM), наричан за по-кратко “Организаторът”. 

Особености на Кампанията:
•    Настоящата стажантска програма има за цел да даде на учениците възможност да придобият професионален и практически опит в Samsung или нейни партньори;
•    Компаниите-участници в Кампанията са Samsung, Professional и Leo Burnett;
•    Кандидатите не бива да очакват стажът да доведе до наемане на работа.
Процедура за кандидатстване
Желаещите да кандидатстват трябва да го направят чрез попълване на онлайн формуляр, който се намира на официалния сайт на Кампанията - www.trendsoftomorrow.bg/internship-form.html
Период на кандидатстване
Кандидатстването за стажантската програма стартира на 21 Октомври и приключва на 20 Декември. 

Критерии за оценка на кандидатстващите
За да имат право да кандидатстват в стажантската програма, учениците трябва да отговарят на следните условия: 
•    Да са ученици на възраст между 16 и 21 години и към настоящия момент да посещават обществено или частно учебно заведение;
•    Да посетят сайта www.trendsoftomorrow.bg и секцията „Кандидатствай за стаж!”;
•    Да попълнят формуляра за кандидатстване, публикуван на официалния сайт на Кампанията, както и всички задължителни полета, изискващи личните им данни, да проверят компаниите, в които желаят да стажуват и да напишат кратко мотивационно писмо (до 1500 знака), в което да опишат мотичите си за участие;
•    Да са съгласни с настоящите Общи условия.

Подробности
На 21 декември 2011 представители на отделните компании ще изберат стажантите, които отговарят най-добре на горепосочените критерии. Информацията за това ще бъде извлечена от попълнените формуляри за участие, както и от мотивационните писма, които се доближават най-много до изискването: „Напиши кратко мотивационно писмо защо искаш да участваш в стажантската ни програма”. Под внимание ще се вземат също изискванията, които отделните компании имат към своите стажанти:

Professional: Ентусиазиран, амбициозен, динамичен.
Leo Burnett: Служителите на Leo Burnett са креативни, вдъхновени, организирани, имат стратегическо мислене и се наслаждават на времето, прекарано в офиса. Ако успееш да ни убедиш, че имаш поне две от тези качаства, не се колебай да кандидатстваш за стаж при нас! По този начин ще имаш шанса да разбереш в детайли как мислят рекламните специалисти и как креативната комуникация може да променя потребителското поведение и  да влияе върху силата на марките.
Samsung: Ако си вдъхновен, обичаш технологиите, намираш маркетинга за интересен и искаш да научиш как се позиционира и рекламира продукт на пазара, нашият стаж е точно за теб!
Време и място за провеждане на стажовете

Стажовете ще се проведат в периода 1 Януари 2012 г. – 30 Юни 2012 г. , като не по-късно от 31 Януари 2012 г. всяка от компаниите ще се свърже с избраните кандидати, за да обсъди с тях най-подходящото време.

Времетраенето и броят на стажантските позиции са както следва:

•    Professional: 3 дни,  4 часа/ден. Брой стажантски позиции: 5. Период за кандидатстване – 21 Октомври - 20 Декември 2011 г. 
•    Leo Burnett: 1 седмица, 4 часа/ден. Брой стажантски позиции: 2. Период за кандидатстване – 21 Октомври - 20 Декември 2011 г. 
•    Samsung: 3 дни, 4 часа/ден. Брой стажантски позиции: 3. Период за кандидатстване – 21 Октомври - 20 Декември 2011 г.
 
Всички стажове ще се проведат в град София в централите на всяка от компаниите. Организаторът не покрива жилищните и транспортните разходи на кандидатите. В случай че кандидат от друго населено място спечели стажантска позиция и не може да покрие разходите си, той ще бъде заменен от друг, който отговаря най-добре на критериите, посочени в настоящите Общи условия.