• DV456EWHDWR 1 Front White DV456EWHDWR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ca_DV456EWHDWR-AC_001_white_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ca_DV456EWHDWR-AC_001_white_white?$L1-Gallery$ ca_DV456EWHDWR-AC_001_white_white 2000 3000 370 370 #ffffff 9901106
#ffffff White