R01 R0101 cl 04120200 EC-WB30FZBDBCL
 • SAMSUNG WB30F 1 Adelante NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_536_Front_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_536_Front_black30002000370370#00000016830065
 • SAMSUNG WB30F 2 Atrás NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_539_Back_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_539_Back_black30002000370370#00000016830077
 • SAMSUNG WB30F 3 Ángulo Derecho NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_537_Right-Angle_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_537_Right-Angle_black30002000370370#00000016830085
 • SAMSUNG WB30F 4 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_541_Dynamic_black_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_541_Dynamic_black_1002969100931830002000370370#00000016830105
 • SAMSUNG WB30F 5 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_549_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_549_Dynamic_black30002000370370#00000016830173
 • SAMSUNG WB30F 6 Ángulo Izquierdo NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_538_Left-Angle_black_10029615074749?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_538_Left-Angle_black_1002961507474930002000370370#00000016830095
 • SAMSUNG WB30F 7 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_540_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_540_Dynamic_black30002000370370#00000016830104
 • SAMSUNG WB30F 8 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_542_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_542_Dynamic_black30002000370370#00000016830115
 • SAMSUNG WB30F 9 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_543_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_543_Dynamic_black30002000370370#00000016830121
 • SAMSUNG WB30F 10 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_552_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_552_Dynamic_black30002000370370#00000016830129
 • SAMSUNG WB30F 11 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_545_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_545_Dynamic_black30002000370370#00000016830142
 • SAMSUNG WB30F 12 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_546_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_546_Dynamic_black30002000370370#00000016830148
 • SAMSUNG WB30F 13 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_547_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_547_Dynamic_black30002000370370#00000016830158
 • SAMSUNG WB30F 14 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_548_Dynamic_black_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_548_Dynamic_black_1002969100931830002000370370#00000016830164
 • SAMSUNG WB30F 15 Dinámico NegroSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_550_Dynamic_black?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_550_Dynamic_black30002000370370#00000016830183
 • SAMSUNG WB30F 16 Adelante VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_553_Front_violet_10029699053015?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_553_Front_violet_1002969905301530002000370370#7205a716830425
 • SAMSUNG WB30F 17 Atrás VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_554_Backt_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_554_Backt_violet30002000370370#7205a716830437
 • SAMSUNG WB30F 18 Ángulo Derecho VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_555_Right_violet_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_555_Right_violet_1002969100931830002000370370#7205a716830445
 • SAMSUNG WB30F 19 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_556_Dynamic2_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_556_Dynamic2_violet30002000370370#7205a716830465
 • SAMSUNG WB30F 20 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_566_Dynamic10_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_566_Dynamic10_violet30002000370370#7205a716830533
 • SAMSUNG WB30F 21 Ángulo Izquierdo VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_557_Left_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_557_Left_violet30002000370370#7205a716830455
 • SAMSUNG WB30F 22 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_558_Dynamic_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_558_Dynamic_violet30002000370370#7205a716830464
 • SAMSUNG WB30F 23 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_568_Left-Angle_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_568_Left-Angle_violet30002000370370#7205a716830475
 • SAMSUNG WB30F 24 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_560_Dynamic4_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_560_Dynamic4_violet30002000370370#7205a716830481
 • SAMSUNG WB30F 25 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_561_Dynamic5_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_561_Dynamic5_violet30002000370370#7205a716830489
 • SAMSUNG WB30F 26 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_562_Dynamic6_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_562_Dynamic6_violet30002000370370#7205a716830502
 • SAMSUNG WB30F 27 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_563_Dynamic7_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_563_Dynamic7_violet30002000370370#7205a716830508
 • SAMSUNG WB30F 28 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_564_Dynamic8_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_564_Dynamic8_violet30002000370370#7205a716830518
 • SAMSUNG WB30F 29 Dinámico VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_570_Dynamic_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_570_Dynamic_violet30002000370370#7205a716830524
 • SAMSUNG WB30F 30 Lente VioletaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_567_Lens_violet?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_567_Lens_violet30002000370370#7205a716830543
 • SAMSUNG WB30F 31 Adelante RosadoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_542_Front_pink_10029615089824_10029695061591_10029699053015?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_542_Front_pink_10029615089824_10029695061591_1002969905301530002000370370#ff7f8016830185
 • SAMSUNG WB30F 32 Adelante RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_568_Front_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_568_Front_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830305
 • SAMSUNG WB30F 33 Adelante BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_578_Front_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_578_Front_white30002000370370#ffffff16830545
 • SAMSUNG WB30F 34 Atrás RosadoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_545_Back_pink_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_545_Back_pink_1002969100931830002000370370#ff7f8016830197
 • SAMSUNG WB30F 35 Atrás RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_584_Back_red?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_584_Back_red30002000370370#fb0b0c16830314
 • SAMSUNG WB30F 36 Atrás BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_581_Back_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_581_Back_white30002000370370#ffffff16830557
 • SAMSUNG WB30F 37 Ángulo Derecho RosadoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_543_Right-Angle_pink?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_543_Right-Angle_pink30002000370370#ff7f8016830205
 • SAMSUNG WB30F 38 Ángulo Derecho RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_569_Right_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_569_Right_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830325
 • SAMSUNG WB30F 39 Ángulo Derecho BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_579_Right-Angle_white_10029615053130_10029691009318_10029695061591?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_579_Right-Angle_white_10029615053130_10029691009318_1002969506159130002000370370#ffffff16830565
 • SAMSUNG WB30F 40 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_547_Dynamic2_pink_10029615091804?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_547_Dynamic2_pink_1002961509180430002000370370#ff7f8016830225
 • SAMSUNG WB30F 41 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_556_Dynamic2_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_556_Dynamic2_red_1002969100931818001200370370#fb0b0c16830351
 • SAMSUNG WB30F 42 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_583_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_583_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830585
 • SAMSUNG WB30F 43 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_557_Dynamic_pink_10029699102804?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_557_Dynamic_pink_1002969910280430002000370370#ff7f8016830293
 • SAMSUNG WB30F 44 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_580_Dynamic_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_580_Dynamic_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830411
 • SAMSUNG WB30F 45 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_594_Dynamic10_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_594_Dynamic10_white30002000370370#ffffff16830653
 • SAMSUNG WB30F 46 Ángulo Izquierdo RosadoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_544_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_544_Left-Angle_pink30002000370370#ff7f8016830215
 • SAMSUNG WB30F 47 Izquierda RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_582_Left_red?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_582_Left_red30002000370370#fb0b0c16830335
 • SAMSUNG WB30F 48 Ángulo Izquierdo BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_580_Leftt-Angle_white_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_580_Leftt-Angle_white_1002969100931830002000370370#ffffff16830575
 • SAMSUNG WB30F 49 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_546_Dynamic1_pink_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_546_Dynamic1_pink_1002969100931830002000370370#ff7f8016830224
 • SAMSUNG WB30F 50 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_572_Front_red?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_572_Front_red30002000370370#fb0b0c16830341
 • SAMSUNG WB30F 51 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_593_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_593_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830584
 • SAMSUNG WB30F 52 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_548_Dynamic3_pink?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_548_Dynamic3_pink30002000370370#ff7f8016830235
 • SAMSUNG WB30F 53 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_573_Dynamic_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_573_Dynamic_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830354
 • SAMSUNG WB30F 54 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_595_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_595_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830595
 • SAMSUNG WB30F 55 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_549_Dynamic4_pink_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_549_Dynamic4_pink_1002969100931830002000370370#ff7f8016830241
 • SAMSUNG WB30F 56 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_574_Dynamic_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_574_Dynamic_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830368
 • SAMSUNG WB30F 57 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_585_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_585_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830601
 • SAMSUNG WB30F 58 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_550_Dynamic5_pink?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_550_Dynamic5_pink30002000370370#ff7f8016830249
 • SAMSUNG WB30F 59 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_575_Dynamic_red?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_575_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c16830375
 • SAMSUNG WB30F 60 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_586_Dynamic_white_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_586_Dynamic_white_1002969100931830002000370370#ffffff16830609
 • SAMSUNG WB30F 61 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_551_Dynamic6_pink?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_551_Dynamic6_pink30002000370370#ff7f8016830262
 • SAMSUNG WB30F 62 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_576_Dynamic_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_576_Dynamic_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830384
 • SAMSUNG WB30F 63 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_596_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_596_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830622
 • SAMSUNG WB30F 64 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_552_Dynamic7_pink?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_552_Dynamic7_pink30002000370370#ff7f8016830268
 • SAMSUNG WB30F 65 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_577_Dynamic_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_577_Dynamic_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830385
 • SAMSUNG WB30F 66 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_588_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_588_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830628
 • SAMSUNG WB30F 67 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_558_Dynamic_pink?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_558_Dynamic_pink30002000370370#ff7f8016830278
 • SAMSUNG WB30F 68 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_578_Dynamic_red?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_578_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c16830395
 • SAMSUNG WB30F 69 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_589_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_589_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830638
 • SAMSUNG WB30F 70 Dinámico RosaSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_554_Dynamic9_pink?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_554_Dynamic9_pink30002000370370#ff7f8016830284
 • SAMSUNG WB30F 71 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_579_Dynamic_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_579_Dynamic_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830401
 • SAMSUNG WB30F 72 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_590_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_590_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830644
 • SAMSUNG WB30F 73 Lente RosadoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_556_Lens_pink_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_556_Lens_pink_1002969100931830002000370370#ff7f8016830303
 • SAMSUNG WB30F 74 Dinámico RojoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_581_Dynamic_red_10029691009318?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_581_Dynamic_red_1002969100931830002000370370#fb0b0c16830423
 • SAMSUNG WB30F 75 Dinámico BlancoSAMSUNG WB30FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/cl_EC-WB30FZBDBCL_592_Dynamic_white?$L1-Gallery$cl_EC-WB30FZBDBCL_592_Dynamic_white30002000370370#ffffff16830663
#000000,#7205a7Negro,Morado
SAMSUNG WB30F Adelante Negro

CÁMARA SMART ultradelgada con gran estilo y rendimiento

El potente zoom, la conectividad Wi-Fi de un toque, un diseño compacto y portátil se combinan para que puedas tomar y compartir fotografías espectaculares con mayor facilidad de lo que hubieras creído posible.

ColorNegro Morado 

CARACTERISTICAS

Ver todo

Especificaciones

Ver todo

Sensor de Imagen

 • Tipo de sensor: CCD de 1/2.3″ (aprox. 7.76 mm)
 • Píxeles efectivos: Aprox. 16.2 megapíxeles
 • Pixeles totales: Aprox. 16.6 megapíxeles

Estabilización de imagen

 • Estabilización de imagen óptica

Foco

 • Tipo: Enfoque automático TTL (AF central, AF múltiple, AF de Seguimiento, AF de Detección de rostros), Enfoque manual
 • Normal: 80 cm ~ infinito (Gran angular), 250 cm ~ infinito (Teleobjetivo), Macro: 5 cm ~ 80 cm (Gran angular), 130 cm ~ 250 cm (Teleobjetivo), Macro automático: 5 cm ~ infinito (Gran angular), 180 cm ~ infinito (Teleobjetivo)

Exposición

 • AE de Programa
 • Múltiple, Puntual, Al centro, AE de Detección de rostros
 • ±2 EV (1/3 pasos EV)
 • Automático, 80, 100, 200, 400, 800, 1,600, 3,200

Lente

 • Lente Samsung con zoom 10x f = 4.3 ~ 43 mm (equivalente a película de 35 mm: 24 ~ 240 mm)
 • F No.: 3.1 (Gran angular) ~ 6,3 (Teleobjetivo)
 • Zoom óptico 10x
 • Modo de imagen fija: 1x ~ 5x (Óptico x Digital: 50x), Intelli-Zoom: 2x (Óptico x intelli: 20x)

Display

 • Tipo: LCD TFT
 • Tamaño: 75 mm (3"), 230,000 puntos

Velocidad de Obturación

 • Automático inteligente: 1/8 ~ 1/2,000 s, Programa: 1 ~ 1/2,000 s, Noche: 16 ~ 1/2,000 s, Fuegos artificiales: 2 s

Flash

 • Modo: Automático, Automático y Reducción de ojos rojos, Flash de relleno, Sincronización lenta, Flash desactivado, Corrección de ojos rojos
 • Gama: Gran angular: 0.2 m ~ 3.3 m (ISO Auto), Teleobjetivo: 0.5 m ~ 1.6 m (ISO Auto)
 • Aprox. 4 s
Sensor de Imagen
Tipo de sensor
Pixeles efectivos
Pixeles totales
Lente
Longitud de foco
F No.
Zoom óptico
Zoom Digital
Estabilización de imagen
Modo
Display
Tipo
Tamaño
Foco
Tipo
Rango
Velocidad de Obturación
Exposición
Control
Sistema de medición
Compensación
Equivalencia ISO
Flash
Modo
Rango
Tiempo de recarga

Productos similares

Ver todo

SAMSUNG WB50F Adelante Negro

Samsung WB50F

EC-WB50FZBDRCL

SAMSUNG WB350F Adelante Blanco

Samsung WB350F

EC-WB350FBDRCL

SAMSUNG WB350F Adelante Negro

Samsung WB350F

EC-WB350FBDUCL

NX3000 Adelante Negro

NX3000

EV-NX3000BMHCL