Základní hodnoty

Hodnoty, které definují podstatu společnosti Samsung.

Společnost Samsung věří, že život podle pevných hodnot je klíčem k dobrému podnikání. Tyto základní hodnoty a přísný etický kodex jsou proto základem každého rozhodnutí, kterým se společnost řídí.

Lidé

Lidé

Jednoduše řečeno, firmu tvoří její lidé. Ve společnosti Samsung jsme odhodláni poskytovat lidem dostatek příležitostí k tomu, aby naplno využívali svůj potenciál.

Dokonalost

Dokonalost

Vše, co ve společnosti Samsung děláme, je hnáno vpřed touhou po dokonalosti a pevným odhodláním vyvíjet ty nejlepší výrobky a služby na trhu.

Změna

Změna

V dnešní rychle se vyvíjející globální ekonomice mají schopnost změny a inovace zásadní význam pro přežití společnosti. Stejně jako v době svého založení hledíme do budoucnosti a předvídáme potřeby a poptávku trhu, abychom mohli vést naši společnost k dlouhodobému úspěchu.

Poctivost

Poctivost

Etické principy jsou základem našeho podnikání. Řídíme se morálním kompasem, který zajišťuje čestnost, úctu k akcionářům a naprostou transparentnost.

Společná prosperita

Společná prosperita

Podnik nemůže být úspěšný, pokud nevytváří prosperitu a příležitosti pro ostatní. Společnost Samsung je rozhodnuta být sociálně a ekologicky odpovědným korporátním občanem každé komunity po celém světě, kde působí.