Zpráva o udržitelnosti

Spojení korporátního řízení a udržitelného rozvoje je problematika, která ve světě byznysu nabývá stále větší důležitosti.
Současně s tím se zvyšují očekávání v oblasti sociální a ekologické odpovědnosti. Naší reakcí je zlepšování procesu zjišťování myšlenek akcionářů a vytvoření vize a strategií udržitelného rozvoje v rámci celé korporace.

Vymezili jsme ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti představující klíčové prvky našeho řízení zaměřeného na udržitelný rozvoj. Jsme odhodláni nadále poznávat naše nejrůznější akcionáře, budovat s nimi pozitivní vztahy a v konečném důsledku zvyšovat naši hodnotu pro společnost i akcionáře.

Naše přístupy k udržitelnosti

SUSTAINABILITY

ENBIRONMENT
ECONOMY
SOCIETY
NGO
Build successful partnerships
Employees
Enhance values by education
and innovation
Customers
Develop environmentally-friendly
products and improve
customer satisfaction
Shareholders
Maximise corporate value
by sound economic activities
Governments
Fair trade and compliance
Business Partners
Improve competitiveness
through win-win partnerships
Local communities
Effective social contribution for
reputation management
and business continuity
Global Society
Contribute to addressing
global issues (i.e. climate change)

Zpráva o udržitelnosti ke stažení