1993 - 1990

Konkurenční boj v
měnícím se světě technologií

Začátek 90. let 20. století představoval pro společnosti v oboru špičkových technologií ohromnou výzvu. Sloučení, koalice a odkoupení byly zcela běžné, zatímco konkurence a konsolidace kvetly.

Společnosti byly tlačeny k tomu, aby opět promyslely nabídku svých technologií a služeb. Obchod začal téct nezávisle na hranicích mezi státy a firmami. Společnost Samsung Electronics tyto příležitosti využila ke změně orientace své obchodní strategie, aby lépe reagovala na požadavky trhu.

1993

  • V institutu Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) byl vyvinut první DVD rekordér (DVD-R) na světě
  • Skupina Samsung Group definovala podnikovou identitu
  • Skupina Samsung Group oznámila systém „Nový management“

1992

  • Dokončení vývoje systému pro mobilní telefony
  • Dokončení vývoje první paměti 64 M DRAM na světě
  • Vyrobeno více než 10 milionů průmyslových robotů
  • Zahájení výroby v Číně

1991

  • Dokončení vývoje mobilního telefonu