Program Naděje pro mládež společnosti Samsung

Již více než 60 let společnost Samsung zvyšuje kvalitu života lidí na celém světě. Jako největší společnost v oblasti elektroniky na světě uplatňujeme stejné inovace, technologie a zdroje, které nám pomohly dosáhnout komerčního úspěchu, při zlepšování vzdělání a zdraví dětí na celém světě prostřednictvím našeho globálního občanského programu Naděje pro mládež. Jedná se o jeden ze způsobů, jakými společnost Samsung využívá INOVACE K PODPOŘE LIDSKÉHO ROZVOJE.

V rámci programu Naděje pro mládež společnosti Samsung našich více než 50 poboček a 180,000 zaměstnanců na celém světě spolupracuje s předními neziskovými organizacemi na dosažení pozitivních změn.

Díky dodávkám produktů Samsung, propůjčování našich odborných znalostí a poskytování finanční podpory dáváme tisícům dětí v komunitách po celém světě přístup ke vzdělání, mentorství, vůdčím schopnostem a lékařské péči, která zachraňuje životy.

V roce 2011 jsme poslání programu Naděje pro mládež společnosti Samsung rozšířili tak, aby reagoval na potřeby plynoucí z globální recese, a to zejména připravenost pracovníků a školení pracovních dovedností.

Naše pobočky v USA a Jižní Africe vyvinuly dva programy Naděje pro mládež společnosti Samsung, které jsou příkladem našeho globálního úsilí o zlepšování kvality života a vzdělání dětí: školu Engineering Academy a soutěž Solve for Tomorrow.

INŽENÝRI BUDOUCNOSTI

Škola Engineering Academy v rámci programu Naděje pro mládež společnosti Samsung - Jižní Afrika

Nejenže Afrika čelí kritickému nedostatku technických a inženýrských odborníků, ale mladí Afričané také zaostávají ve fyzikálním a technickém vzdělání. S cílem pomoci rozvíjení dovedností a dosahování vzdělání, což jsou nezbytné předpoklady ekonomického růstu Afriky, společnost Samsung v rámci programu Naděje pro mládež otevřela v Jižní Africe školu Engineering Academy. Toto špičkové vzdělávací centrum s pomocí servisních techniků společnosti Samsung připravuje studenty 10. až 12. ročníku na kariéru v práci v terénu. Studenti přijatí z místních technických středních škol získávají praktické vzdělání, které jim poskytne znalosti a praktické zkušenosti potřebné k tomu, aby byli efektivní a konkurenceschopní na

místním pracovním trhu. Někteří studenti dokonce získají šanci, aby byli po dokončení studia přijati jako servisní technici společnosti Samsung.

Prostřednictvím akademie připravujeme technické pracovníky, což je v souladu se záměrem jihoafrické vlády vytvářet kvalitní pracovní místa, zejména pro mladší občany. Naším cílem je rozšířit tento program do dalších afrických zemí, například Nigérie, Keni a Súdánu, a do roku 2015 v Africe vyškolit 10,000 techniků.

Další informace o škole Engineering Academy v rámci programu Naděje pro mládež společnosti Samsung

PŘINÁŠÍME PŘÍRODOVĚDNÉ A MATEMATICKÉ VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA

Soutěž Solve for Tomorrow v rámci programu Naděje pro mládež společnosti Samsung - USA

Přírodovědné a matematické vzdělání je i nadále v USA problémem. Američtí studenti v těchto předmětech nedělají takové pokroky jako studenti v jiných zemích. V roce 2010 bylo pouze 43 procent absolventů amerických středních škol připraveno na vysokoškolské studium matematiky a pouhých 29 procent mělo dostatečné znalosti přírodních věd.

Projekt Solve for Tomorrow, vytvořený v rámci programu Naděje pro mládež společnosti Samsung, je videosoutěž zahrnující celé Spojené státy, ve které studenti a učitelé propagují vzdělávání v oblasti přírodních věd, technologií, technických oborů a matematiky (STEM). Soutěž je vytvořena tak, aby tyto předměty představila zábavným a zajímavým způsobem a zvýšila o ně zájem. Cílem je prohloubit znalost předmětů STEM u dětí v USA a celkově posílit budoucí konkurenceschopnost Ameriky. V rámci této iniciativy spolupracujeme s několika předními neziskovými vzdělávacími organizacemi včetně nadace National Environmental Education Foundation a také s předními technologickými společnostmi, jako je Microsoft a Direct TV.

Pomocí technologií společnosti Samsung, které používali zajímavými novými způsoby, studenti vytvořili videa odpovídající na otázku „Jak může věda a matematika pomoci zlepšit prostředí ve vaší komunitě?“. Pět vítězných tříd získalo technologie společnosti Samsung v hodnotě 1 miliónu dolarů a učitelé si začali uvědomovat náš hluboký zájem o zlepšování výuky STEM v USA. V prvním roce konání bylo do soutěže zasláno více než 1,100 příspěvků, které od veřejnosti získaly téměř 350,000 hlasů.

Další informace o soutěži Solve for Tomorrow v rámci programu Naděje pro mládež společnosti Samsung


Vedení-Poznejte vedoucí osobnosti, které jsou hnacími motory růstu společnosti Samsung.