Úspěch společnosti se neměří pouze jejími obchodními výsledky, ale také tím, jak je aktivně zapojena do dění ve společnosti, chrání přírodní zdroje naší planety a mění lidský život k lepšímu. Společnost Samsung je rozhodnuta chovat se odpovědně, svým jednáním na celém světě napomahat rozvoji lepší společnosti, zlepšování životního prostředí a rozvíjení pocitu sounáležitosti.

Naše zaměření v rámci
občanské odpovědnosti

Úsilí společnosti Samsung v rámci občanské odpovědnosti zahrnuje celou řadu oblastí, které se týkají životů lidí, včetně společenského blahobytu, kultury a umění, dobrovolnických služeb, akademických a vzdělávacích programů, ochrany životního prostředí a mezinárodních výměn.

více

Program Naděje pro
mládež společnosti Samsung

Společnost Samsung jako největší společnost v oblasti elektroniky na světě uplatňuje stejné inovace, technologie a zdroje, které jí pomohly dosáhnout komerčního úspěchu, při zlepšování vzdělání a zdraví dětí na celém světě prostřednictvím svého globálního občanského programu Naděje pro mládež. Jedná se o jeden ze způsobů, jakými společnost Samsung využívá INOVACE K PODPOŘE LIDSKÉHO ROZVOJE.

více

Naše životní prostředí

Ve společnosti Samsung věříme, že je naší odpovědností podnikat tak, abychom obohacovali naši planetu.

více

Naše zpráva o
udržitelném rozvoji

Stáhněte si zprávu společnosti Samsung o udržitelném rozvoji a získejte úplné informace o tom, jak prosazujeme udržitelný rozvoj po celém světě.

více

Vedení-Poznejte vedoucí osobnosti, které jsou hnacími motory růstu společnosti Samsung.