Naše zaměření v rámci občanské odpovědnosti

společenský blahobyt

Lidem a jejich komunitám nabízí společnost Samsung podporu mnoha různými způsoby. V současné době se zaměřujeme na investování do budoucnosti dospívajících mladých lidí prostřednictvím podpory vědeckého vzdělání a kreativního myšlení, které podněcuje vedoucí schopnosti. Podporou vzdělávací infrastruktury pomáháme dětem v rodinách s nízkými příjmy. Hledáme a podporujeme vynikající studenty a jsme zapojeni do programů na zlepšení kvality života rodin. V těchto oblastech také realizuje programy našich osm dobrovolnických center.

kultura a umění

Společnost Samsung podporuje nejrůznější umělecké a kulturní aktivity po celém světě Během uplynulých roků společnost Samsung přispěla mnoha muzeím, galeriím a výstavám v Koreji a mnoha dalších zemích včetně USA a Francie. Samsung Museum of Modern Art sbírá, uchovává a vystavuje moderní a současné korejské a zahraniční umění, zatímco Samsung Children's Museum, první svého druhu v Koreji, umožňuje dětem zábavným způsobem prozkoumávat svět, ve kterém žijí. Společnost Samsung také pořádá a podporuje nejrůznější kulturní události pro děti a programy, jež povzbuzují jejich časný umělecký rozvoj.

dobrovolnické služby

V roce 1995 společnost Samsung zahájila program Social Contribution Corps na podporu účasti svých zaměstnanců v komunitních službách. Tato iniciativa se od té doby rozšířila do osmi dobrovolnických center po celé Koreji, kde odborníci na společenský blahobyt pomáhají rozvíjet dobrovolnické programy pro zaměstnance. Naši zaměstnanci používají své odborné znalosti a dovednosti k tomu, aby se zpětně odvděčili místním komunitám, a každý zaměstnanec věnuje komunitním projektům v průměru 10 hodin.

akademické a vzdělávací programy

Posilování intelektu a rozvoj tvůrčích schopností mladých lidí je hlavním cílem mnoha programů společnosti Samsung. Samsung je hlavním podporovatelem Korejské vědecké olympiády mládeže, nejprestižnější korejské vědecké soutěže pro základní a střední školy, a Národní studentské olympiády v kreativitě, jejímž cílem je rozvíjet vynalézavost žáků základních a středních škol. Od roku 2001 společnost Samsung spolupracuje se sdružením Green Family Movement Association na provozování „zelené školy“, ve které děti získávají ekologické povědomí a praktickými způsoby pomáhají chránit naše ekosystémy.


Vedení-Poznejte vedoucí osobnosti, které jsou hnacími motory růstu společnosti Samsung.