Záhlaví našich zpráv o udržitelném rozvoji

Udržitelný rozvoj ve společnosti Samsung Electronics

Spojení korporátního řízení a udržitelného rozvoje ve světě byznysu nabývá stále větší důležitosti. Současně s tím se zvyšují očekávání v oblasti sociální a ekologické odpovědnosti. Naší reakcí je zlepšování procesu zjišťování myšlenek akcionářů a vytvoření vize a strategií udržitelného rozvoje v rámci celé korporace.

Pokud se chcete dozvědět více o programu trvalém udržitelném rozvoji v Evropě, tak klikněte zdeTrvale udržitelný rozvoj v Evropě

Vymezili jsme ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti představující klíčové prvky našeho řízení zaměřeného na udržitelný rozvoj, čímž chceme v konečném důsledku zvyšovat naši hodnotu pro společnost i akcionáře.

Náš přístup k udržitelnému rozvoji

Diagram znázorňující, jak klíčovou roli hraje životní prostředí, společnost a ekonomie v rámci programu rozvoje udržitelnosti společnosti Samsung

Další informace o přístupu společnosti Samsung k ochraně životního prostředí najdete v naší zprávě 2008 Environmental & Social Report.

Starší zprávy

nahoru


Vedení-Poznejte vedoucí osobnosti, které jsou hnacími motory růstu společnosti Samsung.