Lídr v oblasti digitálních technologií. Odpovědný globální hráč. Skupina společností mnoha tváří. Etický podnik. Společnost Samsung je toto vše a ještě více.
Ve společnostech Samsung Group a Samsung Electronics věříme ve sdílenou odpovědnost – k našim lidem, naší planetě a naší společnosti. V rámci celé společnosti se řídíme těmi nejvyššími standardy, abychom mohli účinněji přispívat ke zlepšování světa.

Hodnoty a filozofie

Společnost Samsung se ve své každodenní práci řídí jednoduchou filozofií, pevnými hodnotami a vysoce etickými standardy. Ve všem, co děláme, se snažíme pomoci lidem žít lepší život.

více

Vize

Společnost Samsung usiluje o vývoj moderních technologií a efektivních procesů, které vytvářejí nové trhy, obohacují lidské životy a pomáhají nám udržovat se na špičce digitálního pokroku.

více

Naše výsledky

Chcete-li získat další informace o výsledcích naší společnosti, stáhněte si výroční zprávy společností Samsung Group a Samsung Electronics.

více

Historie

Již více než 70 let stojí společnost Samsung v čele pokroku. Naše objevy, vynálezy a přelomové výrobky pomáhaly utvářet historii digitální revoluce.

více

Dceřiné společnosti

Poznejte mnoho různorodých společností, které tvoří skupinu podniků Samsung.

více

Vedení-Poznejte vedoucí osobnosti, které jsou hnacími motory růstu společnosti Samsung.