Hodnoty a filozofie

Filozofie společnosti Samsung

Ve společnosti Samsung se řídíme jednoduchou podnikatelskou filozofií: věnovat svůj talent a technologie na vytváření vynikajících výrobků a služeb, které přispívají k vytváření lepší globální společnosti.

Naši lidé uvádějí tuto filozofii každý den do života. Naši vedoucí pracovníci hledají po celém světě nejnadanější osobnosti a poskytují jim prostředky, aby mohly naplno realizovat své schopnosti. Výsledkem je, že všechny naše výrobky – od paměťových čipů, jež pomáhají podnikům ukládat důležité informace, až po mobilní telefony, které spojují lidi mezi kontinenty – dokáží obohacovat životy. A v tom spočívá vytváření lepší globální společnosti.

Naše hodnoty

Věříme, že život podle pevných hodnot je klíčem k dobrému podnikání. Tyto základní hodnoty a přísný etický kodex jsou proto základem každého rozhodnutí, kterým se řídíme.

Lidé

Firmu tvoří její lidé, a proto jsme ve společnosti Samsung odhodláni poskytovat lidem dostatek příležitostí k tomu, aby naplno využívali svůj potenciál.

Dokonalost

Vše, co ve společnosti Samsung děláme, je hnáno vpřed touhou po dokonalosti a pevným odhodláním vyvíjet ty nejlepší výrobky a služby na trhu.

Změna

V dnešní rychle se vyvíjející globální ekonomice mají schopnost změny a inovace zásadní význam pro přežití společnosti. Stejně jako během uplynulých 70 let hledíme do budoucnosti a předvídáme potřeby a poptávku trhu, abychom mohli vést naši společnost k dlouhodobému úspěchu.

Poctivost

Etické principy jsou základem našeho podnikání. Řídíme se morálním kompasem, který zajišťuje čestnost, úctu k akcionářům a naprostou transparentnost.

Společná prosperita

Podnik nemůže být úspěšný, pokud nevytváří prosperitu a příležitosti pro ostatní. Společnost Samsung je rozhodnuta být sociálně a ekologicky odpovědným korporátním příslušníkem každé společnosti po celém světě, kde působí.

Diagram znázorňující obchodní principy společnosti Samsung

nahoru


Vedení-Poznejte vedoucí osobnosti, které jsou hnacími motory růstu společnosti Samsung.