Vize

Vize 2020

Vize společnosti Samsung Electronics pro nové desetiletí zní „Inspirovat svět, vytvářet budoucnost“.

Jsme odhodláni inspirovat komunity po celém světě prostřednictvím vývoje nových technologií, inovativních produktů a kreativních řešení. Dále jsme odhodláni vytvářet lepší budoucnost přinášením nových hodnot našim základním sítím: odvětví, partnerům a zaměstnancům. Prostřednictvím tohoto úsilí chceme přispívat k lepšímu světu a bohatším zážitkům pro všechny.

Diagram znázorňující motto společnosti Samsung: „Inspirovat svět, vytvářet budoucnost“

Jako součást naší nové vize jsme vytvořili specifický plán spočívající v dosažení výnosů 400 miliard USD a v proniknutí mezi pět nejlepších světových značek do roku 2020. V souladu s těmito cíli jsme také zavedli tři strategické přístupy v našem managementu: kreativitu, partnerství a talent.

Jsme nadšeni budoucností. S tím, jak stavíme na svých předchozích úspěších, hledíme také kupředu a zkoumáme nové oblasti včetně péče o zdraví, lékařství a biotechnologií. Usilujeme o to, abychom se stali kreativní vůdčí společností na nových trzích a skutečnou jedničkou mezi všemi, kteří směřují kupředu.

Diagram znázorňující, jak klíčovou roli hrají Vize pro odvětví, Vize pro partnery a Vize pro zaměstnavatele v rámci programu Vize 2020 společnosti Samsung


Vedení-Poznejte vedoucí osobnosti, které jsou hnacími motory růstu společnosti Samsung.