Globální nákup

Hledáme potenciální dodavatele, kteří budou společně se společností Samsung Electronics vytvářet budoucnost

Samsung Electronics jako přední světová společnost v oblasti digitálních technologií vstupuje do nové éry vývoje produktů, podnikové kultury a přínosů globální společnosti. Uvědomujeme si, jak důležité je při dosahování našich cílů budování vztahů s prvotřídními dodavateli a jejich plná podpora.

Společnost Samsung Electronics hledá potenciální partnery světové úrovně s inovativními a originálními technologiemi za účelem spolupráce a vytváření nových obchodních příležitostí. Spolu s našimi dodavateli budeme pracovat na dosažení společného cíle: být nejlepší na světě.

Chcete-li se stát partnerem společnosti Samsung Electronics, klikněte SEM. Společně budeme vytvářet budoucnost digitálních zážitků.
Diagram znázorňující hodnoty otevřenosti, spravedlnosti a úspěchu ve filozofii nákupu společnosti Samsung

Charta etiky nákupu

My, nákupčí společnosti Samsung Electronics, si uvědomujeme a přijímáme naši důležitou úlohu při poskytování větších hodnot našim zákazníkům.

Při tomto důležitém úsilí povedeme veškerá jednání s našimi dodavateli s upřímností a poctivostí, abychom dosahovali společného růstu a prosperity. Budeme také znát a dodržovat zákony, předpisy a zásady, kterými se naše obchodní činnost řídí.
Emblém nákupu

Emblém nákupu Samsung – „With Wish Will“

Společnost Samsung Electronics a její vážení dodavatelé budou spolupracovat na dosahování nejlepších výsledků na cestě mezi globální elitu na základě oboustranně prospěšného principu koexistence a společné prosperity.