Profil za rok 2014

Celková aktiva

Celková aktiva společnosti Samsung v roce 2013 byla 529,5 miliardy dolarů. Graf znázorňuje, že čistý obrat od roku 2009 stabilně rostl. V roce 2009 dosáhl 394,5 miliardy dolarů, v roce 2010 343,7 miliardy dolarů, v roce 2011 384,3 miliardy dolarů, v roce 2012 470,2 miliardy dolarů a v roce 2013 529,5 miliardy dolarů. (Hodnoty jsou uváděny v amerických dolarech.) Celková aktiva společnosti Samsung v roce 2013 byla 529,5 miliardy dolarů. Graf znázorňuje, že čistý obrat od roku 2009 stabilně rostl. V roce 2009 dosáhl 394,5 miliardy dolarů, v roce 2010 343,7 miliardy dolarů, v roce 2011 384,3 miliardy dolarů, v roce 2012 470,2 miliardy dolarů a v roce 2013 529,5 miliardy dolarů. (Hodnoty jsou uváděny v amerických dolarech.) Celková aktiva společnosti Samsung v roce 2013 byla 529,5 miliardy dolarů. Graf znázorňuje, že čistý obrat od roku 2009 stabilně rostl. V roce 2009 dosáhl 394,5 miliardy dolarů, v roce 2010 343,7 miliardy dolarů, v roce 2011 384,3 miliardy dolarů, v roce 2012 470,2 miliardy dolarů a v roce 2013 529,5 miliardy dolarů. (Hodnoty jsou uváděny v amerických dolarech.)

Finanční přehled za rok 2014

(částky v miliardách)

2014 Financial Highlights
Částky v miliardách Wony Dolary Eura
Čistý obrat* 333,891.7 305.0 229.7
Celková aktiva 558,777.4 529.5 383.7
Celkové závazky 314,840.1 298.3 216.2
Celkové vlastní jmění 243,937.3 231.2 167.5
Čistý příjem* 24,151.7 22.1 16.6

Informace o směnných kurzech

  • Roční průměrný směnný kurz WON / USD: 1,095.04/1 USD; WON / EUR: 1,453.56/1 EUR
  • WON / USD k 31. prosinci 2013: 1,055.30/1 USD; WON / EUR: 1,456.26/1 EUR