Ideologie managementu

Filozofie společnosti
Samsung

Filozofie a cíle společnosti Samsung

Společnost Samsung se řídí jednoduchou podnikatelskou filozofií: věnovat svůj talent a technologie na vytváření vynikajících výrobků a služeb, které přispívají k vytváření lepší globální společnosti. Aby toho společnost Samsung dosáhla, klade velký důraz na své lidi a technologie.

Na základě lidských zdrojů a technologií

  • Stavět na rozvoji lidských zdrojů a technické dokonalosti s využitím principů managementu
  • Zvyšovat synergický efekt celého systému managementu prostřednictvím lidských zdrojů a technologií

Vytvářet ty nejlepší produkty a služby

  • Vytvářet produkty a služby, které zákazníkům poskytují nejlepší uspokojení
  • Udržet si 1. místo na světě ve stejném oboru

A přispívat k rozvoji společnosti

  • Příspěvek ke společným zájmům a bohatému životu
  • Naplňování poslání členem společenství