Korporátní příslušnost

Podpora základního vzdělání a vyrovnávání sociálních rozdílů


Od roku 2005 společnost Samsung buduje školy v provinčních a odlehlých čínských vesnicích. Projekt má tři etapy: mezi roky 2005 a 2007 bylo postaveno 45 škol a mezi roky 2008 a 2010 dalších 55.