1996 - 1994

Přeměna v
globální sílu

V polovině 90. let 20. století společnost Samsung Electronics od základů změnila své podnikání. Rozhodla se vyrábět výrobky světové třídy, zajistit naprostou spokojenost zákazníků a stát se řádným korporátním občanem – to vše v rámci vize „kvalita především“.

Během tohoto období se celkem 17 různých výrobků – od polovodičů přes počítačové monitory a TFT-LCD obrazovky až po barevné katodové obrazovky – zařadilo mezi pět nejlepších výrobků z hlediska podílu na světovém trhu v příslušných oblastech a dalších 12 výrobků získalo nejvyšší tržní ocenění v příslušných oblastech. Být nejlepším také znamená naplňovat sociální závazky korporace, ať už se jedná o společenský blahobyt, ochranu životního prostředí, kulturní akce nebo sport.
Společnost Samsung Electronics se proto aktivně podílí na podpoře sportu. Výsledkem intenzivního úsilí bylo zvolení tehdejšího předsedy představenstva, pana Kun-hee Lee, za člena Mezinárodního olympijského výboru v červenci 1996, což velmi podpořilo image společnosti jako klíčového sponzora světové atletiky.

1996

  • Dokončení vývoje paměti 1 G DRAM
  • Zahájení sériové výroby pamětí DRAM 64 MB

1995

  • Institut Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) vyvinul celosvětově první technologii MPEG-3 pracující v reálném čase
  • Dokončení vývoje prvního 33 palcového televizoru se dvěma obrazovkami

1994

  • Dokončení vývoje první paměti 256 M DRAM na světě
  • Vyrobeno více než 30 milionů mikrovlnných trub