Už od průmyslové revoluce byl ekonomický růst doprovázen bezhlavým odkrýváním a zneužíváním přírodních zdrojů. Odborníci varovali před ekologickými problémy takového odkrývání a budoucím vyčerpáním přírodních zdrojů. Společnost Samsung Electronics si tato varování uvědomuje, a proto zavádí řadu opatření.
V průběhu vývoje a výroby produktů efektivně využíváme zdroje pomocí technologických inovací a hledáme nové cesty, jak znovu využít nevyhnutelný odpad a produkty na konci životnosti. Stále se snažíme vytvářet lepší produkty pomocí menšího množství zdrojů a proměňovat elektronický odpad na použitelné zdroje.

2020 KPI: Efektivita zdrojů

Kumulativní zpětný odběr světového elektronického odpadu

Tato infografika znázorňuje cíl kumulativního zpětného odběru světového odpadu. V letech 2009 až 2016 dosáhl 2,64 milionů tun. Cíl pro rok 2020 je 3,8 milionů tun.

Míra recyklace odpadu z výroby

 Tato infografika znázorňuje cíl míry recyklace odpadu z výroby, který je dle očekávání do roku 2020 95 %. Tento cíl jsme splnili už v roce 2016.

Intenzita využívání vody

Tato infografika znázorňuje cíl intenzity využívání vody. V roce 2016 to bylo 60 tun na 100 milionů KRW. V roce 2020 máme cíl 50 tun na 100 milionů KRW.

Usilujeme o cyklickou ekonomiku, ve které jsou zdroje využívány stále dokola.

Aby bylo možné životní prostředí během krize chránit a efektivněji využívat zdroje, společnost Samsung Electronics se snaží o dosažení cyklické ekonomiky. Nechceme zdroje jen využít jen jednou, jak tomu tradičně bývá, ale chceme je využívat opakovaně prostřednictvím zpětného odběru a recyklace odpadů a zbytkových materiálů. Hledáme možnosti, jak vyrábět s pomocí menšího množství zdrojů, díky sjednocení materiálů a změny procesu montáže. Produkty na konci životnosti jsou od spotřebitelů zdarma sesbírány a materiály jsou recyklovány. Prostřednictvím tohoto cyklického ekonomického systému společnost Samsung Electronics výrazně snižuje nutnost získávání dalších přírodních zdrojů, čímž se snižují emisí skleníkových plynů a škodlivých látek způsobených spalováním odpadu a brání se znečišťování půdy a podzemních vod ze skládek.
Platí totiž, že nejlepším způsobem, jak zachovat přírodní zdroje, je vyrábět kvalitní produkty s dlouhou výdrží. Před uvedením produktu na trh společnost Samsung Electronics provádí přísné testy spolehlivosti za účelem vylepšení odolnosti. Prostřednictvím našich servisních středisek poskytujeme pohodlné možnosti opravy a nabízíme také průběžné upgrady softwaru. Díky těmto postupům chráníme zdroje, protože prodlužujeme životnost produktů.

Vdechujeme nový život produktům na konci životnosti

Recyklace je důležitou součástí cyklické ekonomiky. Aby bylo možné ji provádět, je třeba zajistit zpětný odběr použitých produktů. Cyklické používání zdrojů je možné, pouze pokud nejsou produkty na konci životnost vyhozeny, ale využity k získání zdrojů, jejich roztřídění a opětovnému zpracování. Za tímto účelem společnost Samsung Electronics provozuje program Re+.
V rámci programu Re+ jsme nainstalovali sběrné nádoby na několika místech, kam zákazníci často chodí. Elektronický odpad lze zlikvidovat zcela zdarma a sesbírané produkty budou znovu použity a zrecyklovány na produkty, které lze znovu použít. V roce 2017 jsme sběrné nádoby umístili do Galaxy Studios v Chile, Austrálii a ve Švédsku, abychom mohli elektronický odpad z těchto trhů sbírat. Značnou dobu jsme také strávili s návštěvníky, abychom jim představili program Re+ a zdůraznili význam recyklace. Aby bylo možné recyklovat efektivněji, monitorujeme úroveň zpětného odběru a recyklace v zemích, ve kterých společnost Samsung Electronics působí. V důsledku toho se nám podařilo v letech 2009 až 2016 shromáždit celkem 2,64 milionů tun produktů.

Toto je obrázek programu Re+ společnosti Samsung Electronics. Program Re+ patří k nejtypičtějším programům zabývajícím se efektivním využíváním zdrojů společnosti Samsung Electronics.
Globální aktivity v oblasti zpětného odběru a recyklace
 • CanadaKanada
 • ColumbiaKolumbie
 • EuropeEvropa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTchaj-wan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IndiaIndie
 • KoreaKorea
 • AustraliaAustrálie
 • Costa RicaKostarika
 • BrazilBrazílie
 • ChinaČína
 • JapanJaponsko
 • Jihoafrická republikaJihoafrická republika
* 2016
Korea

· Síť pro zpětný odběr prostřednictvím maloobchodních logistických center provozujících recyklační středisko ve městě Asan
· Služba bezplatného vyzvednutí

Japonsko

· Účast v konsorciích zaměřených na zpětný odběr a recyklaci

Čína

· Systém zpětného odběru a recyklace

Tchaj-wan

· Účast v národním systému recyklace

Vietnam

· Dobrovolné umístění sběrných nádob pro zpětný odběr v servisních střediscích

USA

· Programy zpětného odběru ve všech 50 státech

Evropa

· Systém zpětného odběru a recyklace ve 37 zemích

Indie

· Dobrovolný program zpětného odběru
· Služba bezplatného vyzvednutí

Austrálie

· Zpětný odběr a recyklace televizorů, počítačů a tiskáren
· Dobrovolný program zpětného odběru mobilních telefonů

Jihoafrická republika

· Dobrovolné umístění sběrných nádob pro zpětný odběr v servisních střediscích

Kanada

· Programy zpětného odběru ve všech 10 provinciích

Kolumbie, Peru, Kostarika, Brazílie

· Dobrovolné programy zpětného odběru

 • Seznam institucí pro zpětný odběr a recyklaci v jednotlivých zemích 92 KB
 • Seznam institucí pro recyklaci obalů a baterií v evropských zemích 166 KB

Odpad z výroby měníme na zdroje

Množství odpadu vyprodukovaného od vývoje produktů až po výrobu je nezanedbatelné. V případě elektronických zařízení s množstvím součástí se počítá i každý vyhozený obal jednotlivých součástí. Na konci projektu skončí spousta testovacích produktů sloužících k odladění v odpadu. Pokud jsou spáleny nebo zahrabány, dochází ke znečišťování prostředí a vyčerpávání zdrojů. Aby bylo možné takový odpad znovu použít, společnost Samsung Electronics jej zpracovává prostřednictvím specializovaných recyklačních firem, čímž se zvyšuje výtěžnost určitých recyklovatelných materiálů. Díky tomu jsme v roce 2016 splnili náš cíl proměnit 95 % veškerého odpadu na zdroje, což znamená čtyři roky před původním cílem v roce 2020.

Tato infografika znázorňuje proces nakládání s odpadem. Surovina je po použití odeslána do recyklačního střediska, odpad je předán ke zpracování, recyklaci, spálení nebo uložení na skládce.

Snažíme se vyvíjet ekologické materiály,
abychom mohli recyklovat více zdrojů

Ekologické materiály jsou vyrobeny recyklací zdrojů, které byly dříve použity, nebo zpracováním materiálů, kterými lze nahradit přírodní zdroje. Tímto způsobem se snižuje zatížení životního prostředí. Společnost Samsung Electronics se snaží snižovat používání přírodních zdrojů a zvyšovat množství recyklovaného odpadu. Proto hledá a vyvíjí nové možnosti využití recyklovaných nebo rostlinných materiálů.
Například jsme využili obalové materiály vyrobené z recyklovaného papíru, výplní z přírodního kamene a cukrové třtiny, čímž se dopad na životní prostředí v době likvidace snižuje na nulu. U produktů, které z důvodu velikosti vyžadují velké množství obalových materiálů, jako jsou například chladničky, jsme využili materiál, který lze používat více než 40krát, což značně snižuje spotřebu zdrojů. V roce 2016 jsme navíc využili recyklované plasty získané z elektronického odpadu, které tvořily 5 % z celkového množství plastů potřebného k výrobě nových produktů.

Opakovaně použitelný obal chladničky
Fotografie plastu PCM

Plast PCM

· Použitý pro všechny nabíječky chytrých zařízení od vydání zařízení Galaxy Note 4 (20 %)
· Použitý pro pouzdra sluchátek zařízení Galaxy S7, Note 5 a Note 7 (60 %)

Opakovaně použitelný obal chladničky

Bioplastová fólie s výtažkem z cukrové třtiny

· Snížení emisí GHG o 25 % ve srovnání s předchozími plastovými fóliemi na bázi ropy

Opakovaně použitelný obal chladničky

Plasty s obsahem kamenného prachu

· Částečná náhrada polypropylenu (PP) výplněmi z přírodního kamene, která přináší 40% úsporu zdrojů na bázi ropy
· Úspora přibližně 500 tun zdrojů na bázi ropy za rok
· Očekávaný 15% pokles emisí CO2

Fotografie opakovaně použitelného obalu chladničky

Opakovaně použitelný obal chladničky

· Ekologické obalové materiály vyrobené pomocí lehčeného polypropylenu, který lze použít více než 40krát
· Ukončení používání pásky a polystyrenové pěny, což vede k 99,7% snížení celkového objemu nestálých organických sloučenin (TVOC), což je efekt srovnatelný s vysazením 63 000 stromů.

Zachování, opětovné používání a recyklace cenných vodních zdrojů

V reakci na neustále se zvyšující závažnou celosvětovou krizi vodních zdrojů a v rámci iniciativ na ochranu životního prostředí společnost Samsung Electronics ustanovila strategii 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (snížení, opakované použití, recyklace) pro vodní zdroje. Bráníme plýtvání vodních zdrojů tím, že nahrazujeme staré ventily, aby ustaly úniky vody, a vyvíjíme promyšlené řídicí jednotky, aby bylo použito pouze nezbytné množství. Kromě toho jsme upravili naše procesy, aby bylo možné vodu opakovaně využívat a abychom dosáhli snížení spotřeby vody. Dříve nebylo možné vodu, která byla použita v jednom procesu, použít znovu v jiném procesu, protože každý proces vyžadoval vodu s jiným standardem. Díky standardizaci vody nyní můžeme vodu opětovně využívat v několika procesech. Prostřednictvím těchto iniciativ bylo v roce 2016 opakovaně využito 48 602 tun vody, což je 5,2% nárůst oproti předchozímu roku, a množství opětovně využité vody tvořilo 46,6 % z celkové spotřeby vody. Nadále hledáme různé možnosti, jak snížit naši intenzitu spotřeby vody (tun/100 milionů KRW) z aktuálních 60 na 50 do roku 2020.

Tato infografika znázorňuje zásady týkající se vodních zdrojů. Nahoře je základní filozofie a dole pokyny k akci. Základní filozofií je, že společnost Samsung Electronics si uvědomuje, že vodní zdroje jsou důležité pro zachování udržitelné společnosti a podniků, a díky ochraně takových zdrojů přispívá k naplnění naší společenské odpovědnosti coby globální společnosti. Pokyny k akci: 1) Usilovat o minimalizaci rizik souvisejících s vodními zdroji v řízení firmy, 2) uznání důležitosti vodních zdrojů v rámci naší firemní kultury, 3) aktivní spolupráce na dodržování zásady týkajících se veřejných vodních zdrojů a 4) zveřejňování našich zásad a aktivit týkajících se vodních zdrojů.
Naše ekologická pracoviště koexistují s přírodou
Obrázek pozadí stránky Ekologická pracoviště