Fakta a čísla

Důležité statistiky, data a další

Nyní se hrdě podělíme o naše úspěchy v oblasti řízení udržitelnosti ve společnosti Samsung Electronics.

 
Product innovation information
Inovace produktů 2014 2015 2016
Vývoj ekologických produktů1) (%) 58 74 86
Odhadované snížení emisí GHG
ve fázi používání 3) produktu 2) (milion tCO2e)
123 156 188
Odhadované snížení 4)
spotřeby energie pro produkty 2) (%)
42 47 49
Souhrnné obnovení produktů na konci životnosti 3)
(10.000 tun)
191 226 264
Recyklace produktů 5) (tuna) 59.044 73.6776) 93.852
Převedení na zdroje 5) (tuna) 50.965 69.010 79.165
 • 1) Projekty vývoje produktů s hodnocením Good Eco-Product nebo vyšším
 • 2) Rozsah shromažďování dat: Osm hlavních kategorií produktů (mobilní telefony, notebooky, televizory, monitory, chladničky, pračky, klimatizace a tiskárny)
 • 3) Od roku 2009
 • 4) Průměrná roční spotřeba energie oproti průměrné roční spotřebě energie v roce 2008
 • 5) Rozsah shromažďování dat: Korea
Eco-friendly and safe workplace information
Ekologické a bezpečné pracoviště 2014 2015 2016
Investice do ochrany životního prostředí a bezpečnosti1)
(100 milionů KRW)
6.883 6.590 9.334
Emise GHG generované na pracovišti2)
(1.000tCO2e)
9.290 10.192 11.600
Spotřeba energie na pracovišti3) (GWh) 17.082 19.478 21.073
Spotřeba vody (1.000 tun) 74.684 92.414 104.253
Míra opětovného využití vody (%) 50,3 50 46,6
Míra obnovení ultra čisté vody (%) 44,3 42,5 41,1
Generování odpadu (tuna) 778.430 937.341 1.078.309
Převedení odpadu na zdroje (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1.000 ton) 472 588 577
Tento graf znázorňuje emise GHG generované na pracovišti.

GHE emissions generated in the workplace

 • 2014 :Scope1 2,620,000tCO2e, Scope2 6,670,000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2,445,000tCO2e, Scope2 7,747,000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2,554,000tCO2e, Scope2 9,046,000tCO2e
 • 1) Na základě kritérií výpočtu přijatými zemí příslušné webové stránky
 • 2) Hlášeno dodatečně na základě dat shromážděných v letech 2014 a 2015
 • 3) Na základě globálních webových stránek; čísla z let 2014 a 2015 upravena kvůli změně vykazovací jednotky z TJ na GWh
 • 4) Celková spotřeba ÷ konsolidovaný globální prodej, bez obratu divize displejů

Stáhnout zprávu

16,4MB STÁHNOUT PDF