Fakta a čísla

Důležité statistiky, data a další

Nyní se hrdě podělíme o naše úspěchy v oblasti řízení udržitelnosti ve společnosti Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Zlepšení hodnoty pro zákazníky 2014 2015 2016
Spokojenost zákazníků (%) 84,1 83,7 84,0
Poměr kariérního postupu CS (interní certifikační program)
-certifikovaní zaměstnanci 1) (bod)
97 97 95
 • 1) Mezi všemi zaměstnanci CS
An Eco-friendly and safe workplace information
Ekologické a bezpečné pracoviště 2014 2015 2016
Míra četnosti 2)3) 0,289 0,240 0,227
Míra zranění 2)4) 0,054 0,045 0,044
 • 2) Na základě všech domovských zaměstnanců a zaměstnanců v zámořských výrobních pobočkách
 • 3) (Počet zranění ÷ Počet pracovních hodin za rok) x 1,000,000
 • 4) (Počet zraněných pracovníků ÷ Počet pracovníků) x 100
Sustainable supply chain information
Udržitelný dodavatelský řetězec 2014 2015 2016
Dodavatelé hodnocení jako vynikající (%) 70 70
Investice do fondu spolupráce mezi partnery (100 milionů KRW) 7.952 8.649 8.232
Účastníci školení pro dodavatele (počet osob) 11.972 12.694 13.089
Dodavatelé 1. úrovně (počet osob) 10.796 11.002 12.673
Dodavatelé 2. úrovně (počet osob) 1.131 1.692 416
Účastníci programu Chytrá továrna 5)
(počet společností)
120 479
Dodavatelé společnosti Samsung (počet společností) 22 31
Malé a střední podniky bez obchodních transakcí se společností Samsung
(počet společností)
98 48
Úvodní audity pracovního prostředí dodavatele provedené třetími stranami 6)(počet příležitostí) 140 170 190
Místní audity pro dodavatelskou správu
nerostných surovin pocházejících z nelegálních zdrojů6) (počet příležitostí)
120 603 706
 • 5) Cílem je podpora více než 1 000 společností do roku 2017.
 • 6) Od roku 2013
employees information
Lidé na prvním místě 2014 2015 2016
Celkový počet zaměstnanců (počet osob) 319.208 325.677 308.745
Korea 93.204
Jihovýchodní Asie / Jihozápadní Asie / Japonsko 134.386
Čína 37.070
Severní Amerika / Střední a Latinská Amerika 25.988
Evropa/CIS 14.445
Střední východ 2.810
Afrika 842
Poměr zaměstnankyň 7) (%) 42 46 44
Průměrná délka školení na osobu 8) (počet hodin) 74 78 71
Náklady na školení na osobu 9) (1 000 KRW) 1.299 1.335 1.198
 • 7) Rozsah shromažďování dat: Domovští zaměstnanci
 • 8) Na základě online/offline školení
 • 9) Celkové náklady na školení ÷ celkový počet zaměstnanců v Koreji
Employees who received compliance information
Řízení souladu 2014 2015 2016
Zaměstnanci, kteří absolvovali školení o souladu 7)10)
(počet osob)
247.985 190.919 210.229
Zaměstnanci, kteří absolvovali protikorupční školení 7)
(počet osob)
336.287 320.399 313.590
 • 7) Na základě celkového počtu zaměstnanců na celém světě
 • 10) Včetně redundantních
Corporate Citizenship information
Firemní občanství 2014 2015 2016
Celkové náklady na řízení firemního občanství
(milion KRW)
523.109 523.395 444.789
Celková doba, po kterou domovští a globální zaměstnanci pracují
(počet hodin)
1.162.824 1.044.847 1.083.849
Souhrnný počet účastníků programu Chytrá škola společnosti Samsung
(počet osob)
667.326 1.401.776
Počet programů Chytrá škola společnosti Samsung 11)
(počet programů)
1.209 2.360 3.231
Náklady na Technický institut společnosti Samsung
(počet osob)
39.659 74.192
 • 11) Od roku 2013

Stáhnout zprávu

16,4MB STÁHNOUT PDF