Ekologická řešení

Program Zelený management společnosti Samsung prosazuje ekologický přístup, založený
na normách ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001.

 • Abychom zajistili maximální šetrnost k životnímu prostředí, vytvořili jsme systém péče o životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

  Odhodlání ohodnotit a zdokonalit každou fázi našeho podnikání z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí je klíčem k rozvoji naší silné a komplexní ekologické filozofie.

  Díky tomu si můžete být jistí, že každý krok při tvorbě návrhů, výrobě i recyklaci tiskáren Samsung vyhovuje přísným normám našeho programu pro kontrolu kvality.

  Vliv na životní prostředí představuje při posuzování kvality našich výrobků jeden ze zásadních faktorů. Zavázali jsme se respektovat uznávané normy, svým zákazníkům i všem zainteresovaným stranám tak jednoznačně dáváme najevo, že se vždy a všude snažíme, aby naše výroba byla šetrná k životnímu prostředí.

  Naši dodavatelé

  WSpolupracujeme pouze s těmi dodavateli surovin a součástek, kteří splnili podmínky programu Eco-Partner. Navíc spolu s těmito společnostmi pracujeme na tom, abychom v surovinách a součástkách snižovali podíl nebezpečných látek. Pomáháme jim tak zavádět systémy pro ochranu životního prostředí.

  Naše certifikace

  ISO 9001 Tato celosvětově uznávaná norma pro kontrolu kvality, která zohledňuje také šetrnost k životnímu prostředí, zajišťuje zvýšení efektivity, takže dochází k menšímu plýtvání, ale nárůstu produktivity a zkvalitnění služeb pro zákazníky.

  ISO 14001 Tato norma nás zavazuje sledovat, jak ovlivňujeme životní prostředí, a minimalizovat negativní dopady na něj. Při zavádění této celosvětové normy jsme začali systematicky snižovat negativní vliv našich obchodních aktivit na životní prostředí. Naučili jsme se využívat energii efektivněji a zjistili jsme také, jak produkovat co nejméně odpadu a jak jej efektivněji likvidovat. Díky naší otevřené firemní politice můžeme tyto zkušenosti s ochranou životního prostředí předat i zákazníkům.

  OHSAS 18001 Norma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je už v našem odvětví všeobecně přijímána. Tyto tři normy dokládají, že při všech našich výrobních procesech klademe maximální důraz na kvalitu, životní prostředí a zdraví a bezpečnost. Poskytují záruku, že kupujete výrobky dodavatele, který se zajímá o blaho ostatních a díky tomu, že výrobu podřizuje přísným normám na ochranu životního prostředí, vám pomůže zmenšit vaši vlastní uhlíkovou stopu.

 • Naše hodnocení životního cyklu a ekologický design zajišťují, že výrobní proces je sledován od zpracování surového materiálu až po likvidaci výrobku.

  Vyvinuli jsme postup, který zákazníkům poskytuje nepřetržitou podporu v boji s klimatickými změnami. Pokud jde o zavádění nových ekologicky šetrných postupů při navrhování výrobku i při výrobním procesu, jsme na trhu číslo jedna. Přebíráme zodpovědnost za každý jednotlivý krok, od energeticky úsporného designu až po uživatelsky přívětivé výrobky a způsoby recyklace.

  Hodnocení životního cyklu (LCA) jsme pro své laserové tiskárny zavedli v roce 1999. LCA nám umožňuje analyzovat dopady našich výrobků na životní prostředí v jakékoliv fázi, od vývoje, užívání a přepravy až po likvidaci a recyklaci. LCA zákazníkům zaručuje, že jsme pro své tiskárny naplánovali ekologicky šetrnou pouť od první fáze životního cyklu, kterou je návrh provedení, až po fázi úplně poslední.

  Vlastnosti a výhody

  Technologie NO-NOIS™ Pokud jde o naše výrobky, na prvním místě je pro nás vždycky duševní pohoda zákazníka. Naše technologie NO-NOIS™ zajišťuje nižší úroveň hluku na pracovišti.

  Spolehlivé a výkonné výrobky Naším cílem je u našich výrobků co nejvíce omezit plýtvání energií a snížit jejich negativní dopad na životní prostředí. Už od přípravné fáze produkce výrobku se snažíme vyhovět příslušným ekologickým normám, včetně norem US Energy Star, China Energy Mark a Korea Energy Mark. Proto naše tiskárny omezují plýtvání papírem a tonery mají delší životnost. Tiskárny poskytují spolehlivou hardwarovou platformu, která prodlužuje životnost výrobku a snižuje výdaje za počítačové příslušenství. Pohotovostní režim Samsung e-stanby, představený v roce 2006, snižuje spotřebu elektrické energie na méně než 8 Wh u barevných laserových tiskáren a 3 Wh u černobílých laserových tiskáren.

  Ochrana přírodních zdrojů Kompaktní a lehké výrobky spotřebují méně přírodních zdrojů jak při výrobě, tak na konci životnosti při recyklaci. Dalšími podstatnými vlastnostmi našich výrobků jsou vysoká energetická úspornost provedení v kombinaci s vysokými nároky na spolehlivost, které prodlužují životnost výrobku a snižují tak náklady na počítačové příslušenství.

  Snížená spotřeba v pohotovostním režimu Ve společnosti Samsung jsme vyvinuli inovativní technologii, která snižuje spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu. Zatímco síťový adaptér Samsung má vstupní výkon 1 W, jiné tiskárny potřebují 3–10 W. Díky tomu ušetříte energii.

  Odstranění barevného pozadí Funkce Odstranění barevného pozadí snižuje spotřebu toneru, protože z obrázku odstraňuje nežádoucí barvy na pozadí. Pokud původní obrázek obsahuje barevné pozadí, tato funkce ho před začátkem tisku vyhledá a odstraní. Tato funkce vám umožňuje přizpůsobit nastavení tak, abyste dosáhli požadovaného výsledku – budete tak tisknout čistěji, navíc ušetříte čas a snížíte spotřebu toneru.

  Mimořádně efektivní skener Vyvinuli jsme na LED technologii založený modul pro skenery, který potřebuje na zahřátí méně než sekundu a zároveň poskytuje vyšší rozlišení než stávající zařízení, vybavená technologií CCFL nebo xenonovými lampami. Neobsahuje ani žádnou rtuť. Díky konstrukčním vlastnostem, které umožňují vyměnit světelný zdroj, jakmile se objeví nová technologie, můžeme jednoduše vyměnit stávající lampu za LED modul.

  Software AnyWeb Print Program Samsung AnyWeb Print vám umožní jednoduše vytvořit výřez a vytisknout cokoliv, co najdete na internetu. Pomůže vám také upravit a uložit, co si přejete. S programem Samsung AnyWeb Print můžete vytisknout jen tu část internetové stránky, kterou chcete, ušetříte tak toner i papír.

  Samsung Eco-Driver obdržel v roce 2012 od společnosti BuyersLab, Inc. cenu za mimořádný počin

  Easy-Eco Driver vám před tiskem umožní zobrazit dokument přesně tak, jak bude vytištěn. Nastavte si kvalitu barev a další položky tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům i finančním možnostem, můžete také odstranit nepotřebný text, obrázky nebo jiné prvky. Omezte zbytečně vytištěné stránky, tiskněte úsporněji.

 • Postupy firmy Samsung jsou ve znamení ekologických technologií a zařízení. Negativní dopad na životní prostředí je minimalizován.

  V roce 2004 jsme vytvořili systém ekologického designu Eco Design System (EDS), abychom efektivněji hodnotili a vylepšovali ekologické standardy našich výrobků. Tento systém nám umožnil stanovit cíle pro každou kategorii, počáteční fází vývoje výrobku počínaje. Poté následuje další vyhodnocovací proces, který zajišťuje, aby byly provedeny úpravy, kdykoliv je to nutné.

  Kromě zvyšování ekologičnosti výrobků informuje EDS srozumitelným způsobem všechny zainteresované strany o takových vlastnostech výrobku, které napomáhají ochraně životního prostředí. Tento systém je propojen s naším systémem pro kontrolu kvality, takže faktory týkající se ochrany životního prostředí mohou ovlivňovat rozhodnutí, které s vztahují ke kvalitě výrobků.

  Vlastnosti a výhody

  Nakládání s nebezpečným odpadem Protože péči o životní prostředí považujeme za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů, rozhodli jsme se všechny náplně do tiskáren vyrábět v souladu s mezinárodními normami bezpečným způsobem a s ohledem na životní prostředí. Abychom pomáhali chránit naše zákazníky i životní prostředí, společnost Samsung dodržuje omezení pro užívání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, stanovená směrnicí RoHS. Tato opatření zajišťují, že při používání našich výrobků nebudete vystaveni působení nebezpečných látek, a zaručují, že žádná nebezpečná látka nebude vypuštěna do životního prostředí poté, co je výrobek zlikvidován.

  Sběrný a recyklační program Všechny naše výrobky vyhovují směrnici EU WEEE z roku 2003, která si klade za cíl snížit množství odpadu produkovaného elektrickými a elektronickými zařízeními. Díky tomu, že se v našich výrobcích vždy snažíme používat plasty, jsme schopni dodržovat normy ISO 11469 a ISO 1043. Zaručujeme, že z 3500 součástek, které použijeme k sestavení jedné laserové tiskárny, je recyklováno 15 % z těch, které vzniknou při výrobním procesu.

  Provozovny Náš Eco Design System (EDS) umožňuje, abychom vyvíjeli ekologicky šetrné výrobky. Navíc vždy provádíme hodnocení životního cyklu (LCA), abychom už při navrhování výrobku odhalili jeho slabé stránky z hlediska ochrany životního prostředí.

  V roce 2004 jsme zahájili program Eco-Partner, abychom svým partnerům pomohli zavádět systémy pro ochranu životního prostředí, které pomáhají sledovat nebezpečné látky ve všech součástkách i surovinách.

  Našim Eco-Partnerům nabízíme testování výrobků, školení i konzultace, takže mohou získat certifikaci, která dokládá, že zavedli příslušné postupy a systémy pro kontrolu procesů použitých při získávání a výrobě součástek a surovin.

 • Naše pracoviště nejsou znečištěná. Vyrábíme bezpečné výrobky.

  Zavázali jsme se vytvořit bezpečná, neznečištěná a ekologicky šetrná pracoviště. Prosazujeme kompletně ekologický přístup k vývoji, návrhům, výrobě, přepravě i likvidaci našich výrobků, od protipožárních opatření a zdravotnických a bezpečnostních školení až po nepřetržitou kontrolu a prevenci znečištění.

  Jsme tak schopni zaručit, že naše pracoviště i pracoviště našich partnerů vyhovují nejvyšším možným ekologickým standardům.

  Naše certifikace

  ISO 9001 Tato celosvětově uznávaná norma pro kontrolu kvality, která zohledňuje také šetrnost k životnímu prostředí, zajišťuje zvýšení efektivity, takže dochází k menšímu plýtvání, ale nárůstu produktivity a zkvalitnění služeb pro zákazníky.

  ISO 14001 Tato norma nás zavazuje sledovat, jak ovlivňujeme životní prostředí, a minimalizovat negativní dopady na něj. Při zavádění této celosvětové normy jsme začali systematicky snižovat negativní vliv našich obchodních aktivit na životní prostředí. Naučili jsme se využívat energii efektivněji a zjistili jsme také, jak produkovat co nejméně odpadu a jak jej efektivněji likvidovat. Díky naší otevřené firemní politice můžeme tyto zkušenosti s ochranou životního prostředí předat i zákazníkům.

  OHSAS 18001 Norma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je už v našem odvětví všeobecně přijímána. Tyto tři normy dokládají, že při všech našich výrobních procesech klademe maximální důraz na kvalitu, životní prostředí a zdraví a bezpečnost. Poskytují záruku, že kupujete výrobky dodavatele, který se zajímá o blaho ostatních a díky tomu, že výrobu podřizuje přísným normám na ochranu životního prostředí, vám pomůže zmenšit vaši vlastní uhlíkovou stopu.