Přeskočit na obsah

Přeskočit na pomoc s přístupem

Ekologická řešení

Program Zelený management společnosti Samsung prosazuje ekologický přístup, založený
na normách ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001.

Postupy firmy Samsung jsou ve znamení ekologických technologií a zařízení. Negativní dopad na životní prostředí je minimalizován.

V roce 2004 jsme vytvořili systém ekologického designu Eco Design System (EDS), abychom efektivněji hodnotili a vylepšovali ekologické standardy našich výrobků. Tento systém nám umožnil stanovit cíle pro každou kategorii, počáteční fází vývoje výrobku počínaje. Poté následuje další vyhodnocovací proces, který zajišťuje, aby byly provedeny úpravy, kdykoliv je to nutné.

Kromě zvyšování ekologičnosti výrobků informuje EDS srozumitelným způsobem všechny zainteresované strany o takových vlastnostech výrobku, které napomáhají ochraně životního prostředí. Tento systém je propojen s naším systémem pro kontrolu kvality, takže faktory týkající se ochrany životního prostředí mohou ovlivňovat rozhodnutí, které s vztahují ke kvalitě výrobků.

Vlastnosti a výhody

Nakládání s nebezpečným odpadem

Protože péči o životní prostředí považujeme za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů, rozhodli jsme se všechny náplně do tiskáren vyrábět v souladu s mezinárodními normami bezpečným způsobem a s ohledem na životní prostředí. Abychom pomáhali chránit naše zákazníky i životní prostředí, společnost Samsung dodržuje omezení pro užívání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, stanovená směrnicí RoHS. Tato opatření zajišťují, že při používání našich výrobků nebudete vystaveni působení nebezpečných látek, a zaručují, že žádná nebezpečná látka nebude vypuštěna do životního prostředí poté, co je výrobek zlikvidován.

Sběrný a recyklační program

Všechny naše výrobky vyhovují směrnici EU WEEE z roku 2003, která si klade za cíl snížit množství odpadu produkovaného elektrickými a elektronickými zařízeními. Díky tomu, že se v našich výrobcích vždy snažíme používat plasty, jsme schopni dodržovat normy ISO 11469 a ISO 1043. Zaručujeme, že z 3500 součástek, které použijeme k sestavení jedné laserové tiskárny, je recyklováno 15 % z těch, které vzniknou při výrobním procesu.

Provozovny

Náš Eco Design System (EDS) umožňuje, abychom vyvíjeli ekologicky šetrné výrobky. Navíc vždy provádíme hodnocení životního cyklu (LCA), abychom už při navrhování výrobku odhalili jeho slabé stránky z hlediska ochrany životního prostředí.

V roce 2004 jsme zahájili program Eco-Partner, abychom svým partnerům pomohli zavádět systémy pro ochranu životního prostředí, které pomáhají sledovat nebezpečné látky ve všech součástkách i surovinách.

Našim Eco-Partnerům nabízíme testování výrobků, školení i konzultace, takže mohou získat certifikaci, která dokládá, že zavedli příslušné postupy a systémy pro kontrolu procesů použitých při získávání a výrobě součástek a surovin.