Přeskočit na obsah

Přeskočit na pomoc s přístupem

Ekologická řešení

Program Zelený management společnosti Samsung prosazuje ekologický přístup, založený
na normách ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001.

Naše pracoviště nejsou znečištěná. Vyrábíme bezpečné výrobky.

Zavázali jsme se vytvořit bezpečná, neznečištěná a ekologicky šetrná pracoviště. Prosazujeme kompletně ekologický přístup k vývoji, návrhům, výrobě, přepravě i likvidaci našich výrobků, od protipožárních opatření a zdravotnických a bezpečnostních školení až po nepřetržitou kontrolu a prevenci znečištění.

Jsme tak schopni zaručit, že naše pracoviště i pracoviště našich partnerů vyhovují nejvyšším možným ekologickým standardům.

Naše certifikace

ISO 9001

Tato celosvětově uznávaná norma pro kontrolu kvality, která zohledňuje také šetrnost k životnímu prostředí, zajišťuje zvýšení efektivity, takže dochází k menšímu plýtvání, ale nárůstu produktivity a zkvalitnění služeb pro zákazníky.

ISO 14001

Tato norma nás zavazuje sledovat, jak ovlivňujeme životní prostředí, a minimalizovat negativní dopady na něj. Při zavádění této celosvětové normy jsme začali systematicky snižovat negativní vliv našich obchodních aktivit na životní prostředí. Naučili jsme se využívat energii efektivněji a zjistili jsme také, jak produkovat co nejméně odpadu a jak jej efektivněji likvidovat. Díky naší otevřené firemní politice můžeme tyto zkušenosti s ochranou životního prostředí předat i zákazníkům.

OHSAS 18001

Norma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je už v našem odvětví všeobecně přijímána.
Tyto tři normy dokládají, že při všech našich výrobních procesech klademe maximální důraz na kvalitu, životní prostředí a zdraví a bezpečnost. Poskytují záruku, že kupujete výrobky dodavatele, který se zajímá o blaho ostatních a díky tomu, že výrobu podřizuje přísným normám na ochranu životního prostředí, vám pomůže zmenšit vaši vlastní uhlíkovou stopu.