Přeskočit na obsah
Obsah
 • ZDRAVOTNÍ PÉČE ZDRAVOTNÍ PÉČE

  ZDRAVOTNÍ PÉČE

  Zjistěte, jak vám společnost Samsung může pomoci poskytovat přesnější a efektivnější propojenou péči, v jejímž srdci bude vždy pacient.

SDÍLET

google plus linkedin pinterest

Vyberte sociální síť ke sdílení této stránky.

Zavřít okno
Máte otázky? Kontaktuje nás

NOVÉ MOŽNOSTI V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

 • Obohacení zkušeností pacientů

  Obohacení zkušeností pacientů

  Nabízejte kvalitní služby, jaké pacienti ještě nezažili

  Poskytujte vysoce kvalitní zdravotní péči v celém procesu péče o pacienta, který zahrnuje kratší čekání a přesnější stanovení diagnózy. Vytvořte prostředí na léčbu, v jejímž centru stojí pacient, zavedením efektivního systému komunikace mezi pacienty a zdravotnickým personálem.
  75% KLIENTŮ MÁ
  POCIT

  že je důležité, aby jim jejich poskytovatelé zdravotní péče nabízeli elektronické funkce.1

  1Accenture, Accenture Consumer Survey on Patient Engagement (2013)
  Pacient se registruje bez vyplňování formulářů, protože pracovnice na příjmu používá počítač.
  Okamžitá registrace
  Nemocnice mohou zabezpečeně ukládat důvěrné informace o pacientech v cloudu, díky čemuž mohou pracovníci na příjmu okamžitě zobrazit údaje o pacientech. Umožňuje to bezproblémovou digitální registraci, která šetří čas, zvyšuje administrativní efektivitu a snižuje provozní náklady.

  Pokud však pacienti přece jen upřednostňují vyplňování papírových formulářů, personál na příjmu může vyplněné formuláře naskenovat a digitalizovat tak informace o pacientech.
  Lékař vysvětluje výsledky vyšetření pacientce pomocí tabletu.
  Rychlá a přesná vyšetření
  Pokročilá zdravotnická zařízení umožňují lékařům poskytovat pacientům přesné výsledky během několika minut, díky čemuž není nutné domlouvat další návštěvu.

  Lékaři mohou pacientům vysvětlit a zobrazit výsledky vyšetření na tabletu, takže pacienti snáze pochopí svou diagnózu.
  Pacientka ležící na nemocniční posteli má na ruce náramek s čárovým kódem, který obsahuje její zdravotní dokumentaci, a pomocí tabletu komunikuje se svým lékařem.
  Přizpůsobená péče kdykoli a kdekoli
  S cílem zvýšení přesnosti dávek léků lze pacientům individuálně přiřadit čárové kódy obsahující jejich zdravotní dokumentaci, které může zdravotnický personál jednoduše naskenovat a získat tak potřebné údaje o pacientech.

  Zdravotnický personál může také pacienty poučovat o varovných signálech zhoršujícího se zdravotního stavu na základě jejich osobního zdravotního záznamu a komunikovat se stávajícími poskytovateli zdravotní péče pacientů o tom, jak jim zajistit vhodnou péči.
  Pacient ležící na nemocniční posteli žádá o pomoc pomocí tabletu.
  Jednoduše dostupná zdravotnická pomoc
  Nemocnice mohou vedle postelí v každém pokoji umístit terminály vybavené tabletem, který pacientům umožní jednoduše přivolat pomoc v případě nouze.

  Členové rodiny si mohou na velkoformátových displejích jednoduše prohlížet informace o stavu pacienta a v případě potřeby požádat personál o pomoc.
 • Zlepšení kvality péče o pacienty

  Zlepšení kvality péče o pacienty

  Odstranění chyb a zvýšení přesnosti

  Osvojte si multidisciplinární přístup ke stanovení diagnózy a zvyšte její přesnost. Minimalizujte nepotřebné přemisťování pacientů maximalizací využívání mobilních zdravotnických zařízení, která lze používat v nemocnici i mimo ni. Využívejte vysoce kvalitní zdravotnická zařízení a minimalizujte riziko vzniku chyb.
  76% LÉKAŘŮ
  POTVRDILO

  že využíváním elektromagnetické rezonance a výměny informací o zdravotním stavu se snížil výskyt chyb při poskytování zdravotní péče.1

  1Accenture, Accenture Doctor Survey (2013)
  "Lékařka pomocí tabletu sdílí informace o diagnóze se svou kolegyní. "
  Efektivnější péče o pacienty
  Mobilní zařízení umožňují lékařům kdykoli a kdekoli si prohlížet zdravotní záznamy a poskytovat pacientům přesné obrazové informace o jejich stavu. Plánování a komunikace jsou jednodušší a díky jednoduchému přístupu k referenčním zdravotním informacím mohou lékaři každý den přispívat k vytváření prostředí s lepší péčí.

  Lékaři rovněž mohou pomocí tabletů sdílet se svými pacienty informace o diagnóze, jako jsou například příznaky, výsledky testů a možnosti léčby.
  Skupina lékařů si na velkoformátové obrazovce prohlíží snímky z CT a ultrazvuku.
  Integrovaná péče o pacienty
  Lékaři mohou jednoduše přenášet vysoce kvalitní snímky a videa z domácích zdravotnických přístrojů do jiných zobrazovacích zařízení, a to při zachování každého detailu snímku. Zatímco velkoformátové displeje umožňují efektivní skupinová setkání, menší displeje se snáze drží, takže lékaři mohou rychle a pohodlně kontrolovat a sdílet snímky a plány léčby.

  Možnost sdílení vysoce kvalitních snímků je užitečná zejména při komunikaci zaměřené na pacienta a při uplatňování multidisciplinárního přístupu ke stanovení diagnózy.
  Lékař přijímá zprávu s fotografiemi zranění pacienta.
  Bezproblémová a zabezpečená komunikace personálu
  Když je na pohotovosti třeba stanovit diagnózu pacienta, sestra může fotografii jeho zranění odeslat lékaři pomocí zabezpečené mobilní aplikace na výměnu zpráv. Skupinové zprávy zároveň umožňují, aby měl celý zdravotnický personál neustále k dispozici nejnovější informace, a to vše v prostředí s bezpečnou komunikací.

  Rychlé a přímé sdílení informací minimalizuje pravděpodobnost vzniku chyb a zároveň zvyšuje přesnost při poskytování péče.
  Lékař přijímá zprávu s fotografiemi zranění pacienta.
  Okamžitá péče přímo na místě
  Pomocí přenosného ultrazvukového přístroje mohou lékaři okamžitě a přímo na místě vyhodnotit závažnost náhlých zranění, jako jsou například přetržené šlachy, zlomeniny, natržené křížové vazy či poranění kloubů, a určit vhodnou léčbu.

  Rychlé stanovení diagnózy a třídění vážně zraněných pacientů je mimořádně důležité při poskytování péče v terénu.
  Záchranářka v sanitce drží ruku pacienta ležícího na nosítkách.
  Léčba v terénu
  V pohybujících se sanitkách může zdravotnický personál rychle a jednoduše provádět testy pacientů pomocí diagnostických přístrojů in vitro.

  Pokud se v sanitce nachází pacient s onemocněním srdce, který si stěžuje na bolest v hrudníku, zdravotnický personál může udělat testy pomocí zařízení na testování ve zkumavkách a pomocí mobilního zařízení rychle odeslat výsledky do nemocnice, aby byli lékaři a sestry okamžitě po příjezdu pacienta připravení na vhodný zákrok.
  Lékař používá přenosné ultrazvukové zařízení na rameni pacienta.
  Úspora času a menší bolest pacientů
  Záchranáři a lékaři na jednotkách intenzivní péče mohou zdravotní stav svých pacientů vyhodnocovat přímo na svém oddělení a nemusí čekat na převoz pacienta na snímkovací oddělení a zpět, čímž se šetří čas a zefektivňuje provoz.

  V případě pacientů s problémy, při kterých jde o čas, nebo pacientů s velkou bolestí mohou lékaři rychle stanovit diagnózu pomocí přenosného ultrazvukového zařízení.
  Lékařka a těhotná pacientka se dívají na obrazovku ultrazvuku.
  Přesnější stanovení diagnózy
  Špičkový výkon zařízení HME od společnosti Samsung dokáže zvýšit spolehlivost při určování diagnózy. Radiologové mohou rychleji získávat přesnější obrazové údaje, výsledkem čehož je produktivnější zdravotnické prostředí.

  Inovativní zdravotnická zařízení od společnosti Samsung umožňují nejen rychlé, jednoduché a přesné stanovení diagnózy, ale zlepšují i způsob, jakým jsou pacientům poskytovány zdravotnické služby.
 • Poskytování propojené péče

  Poskytování propojené péče

  Poskytování konzistentní zdravotní péče monitorováním zdravotního stavu pacientů bez ohledu na místo a čas

  Implementujte systém na sledování v reálném čase a zvyšte kvalitu sledování zdravotního stavu a zdravotní péče pacientů. Poskytujte pacientům informace o zdravotním stavu a mobilní monitorovací zařízení a motivujte je k dodržování léčebného režimu a domácí péče. Spolupracujte s pacienty a členy rodiny na vývoji a implementaci účinné a udržitelné péče, v jejímž centru stojí pacient a rodina.
  93% LÉKAŘŮ
  VĚŘÍ

  že mobilní aplikace na sledování zdravotního stavu dokáží zlepšit stav pacientů.1

  1eClinicalWorks, Online Survey on Mobile Health Apps (2013)
  Pacientka si v domácím prostředí prohlíží informace o cvičení, zdravotním stavu a fyziologii.
  Sledování zdravotního stavu pacientů v domácím prostředí
  Systém propojené péče a rozšířená svépomocná péče umožňují jednotlivcům, aby déle zůstali v domácím prostředí. Zdravotnický personál může sledovat stav pacienta – informace o cvičení, zdravotním stavu, fyziologii, příjmu potravy a statistické informace – a odpovídajícím způsobem mu poskytovat pomoc.

  Pacienty to motivuje k dodržování své fyzioterapie, protože zdravotnický personál může kontrolovat, zda pacient provádí cvičení správně a jak často je provádí, a poskytovat mu zpětnou vazbu v reálném čase.
  Lékařka analyzuje zdravotní stav pacienta pomocí tabletu.
  Integrovaná péče pro včasnou odezvu
  Zdravotnický personál si může na mobilních zařízeních prohlížet analyzované biometrické údaje, jako je například hmotnost, krevní tlak, glukóza a teplota. Může také sledovat pohyb a aktivitu a připomínat pacientům návštěvy lékaře a podávání léků. Přístup poskytovatelů péče k těmto informacím zajišťuje bezpečnost pacientů a umožňuje včas reagovat – dokonce i v případě neočekávaných událostí.
  Starší muž tráví čas doma ve společnosti svého vnuka.
  Podpora svépomocné péče pacientů o sebe sama
  Nemocnice mohou pacienty s postižením a starší pacienty s chronickými chorobami motivovat k dodržování zdravotnického režimu v domácnosti tím, že k procesu propuštění z nemocnice přidají několik kroků. Dříve než pacienti opustí nemocnici, zdravotnický personál je může poučit o zdravotní péči a poskytnout jim mobilní monitorovací zařízení, která jim umožní sledovat svůj stav v domácnosti.

související řešení

související produkty

Související informace

Brožury
KNOX Customization: Přeměna mobilních zařízení na tahouny B2B
Infografika se stručným přehledem interaktivního trhu veřejných portálů a informacemi o tom, jak sada Samsung KNOX Customization identifikuje různé případy potřeb a použití v klíčových průmyslových odvětvích, jako jsou maloobchod, vzdělávání a pohostinství.
Brožury
KNOX Customization: Úvod
Přehled toho, jak mohou partneři Samsung Customization Partners využívat sadu KNOX Customization k vytvoření specializovaných zařízení šitých na míru potřebám zákazníků tím, že zkontrolují několik vzorových aplikací.
Příručky
Podrobný pohled na možnosti: Aplikace Samsung KNOX a Android for Work
Porovnejte možnosti zabezpečení Samsung KNOX a Android for Work a podívejte se, jak KNOX vylepšuje ochranu.
Příručky
Zabezpečení systému Android zesílené na maximum pomocí řešení Samsung KNOX
Chraňte podnikovou mobilitu pomocí pevně integrovaných funkcí zabezpečení, kompatibility a kontroly.