Přeskočit na obsah

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Ochrana Informací

HLAVNÍ RYSY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI SAMSUNG

 • Rozsah

  Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškerá zařízení Samsung, webové stránky nebo online aplikace, které odkazují na Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně naše „Služby“) nebo se o nich zmiňují. Zásady ochrany osobních údajů platí bez ohledu na to, zda pro přístup k našim Službám používáte počítač, mobilní telefon, tablet, TV nebo jiné zařízení.

  Další informace

 • Shromažďované informace

  V souvislosti s našimi Službami shromažďujeme různé typy informací včetně:

  • · informací, které nám přímo poskytujete;
  • · informací o tom, jak naše Služby používáte; a
  • · informací, které získáváme od třetích stran.

  Můžeme Vás také požádat o souhlas se shromažďováním informací, které nejsou v Zásadách ochrany osobních údajů popsány.

  Další informace

 • Použití a sdílení informací

  Informace, které shromažďujeme k účelům stanoveným těmito zásadami, využíváme mimo jiné (a můžeme je kombinovat s dalšími informacemi o Vás shromážděnými ke stejným účelům), abychom:

  • · poskytovali Služby, které požadujete;
  • · pochopili, jak Služby používáte, abychom je mohli dále zlepšovat; a
  • · poskytovali přizpůsobený obsah a reklamy.

  Informace, které shromažďujeme, využíváme také způsobem, který Vám popíšeme v okamžiku jejich získávání, nebo jiným způsobem s Vaším souhlasem.

  Informace, které nám poskytnete, můžeme sdílet s:

  • · přidruženými společnostmi – společnosti patřící do skupiny společností Samsung;
  • · obchodními partnery – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, které by Vás mohly zajímat;
  • · poskytovateli služeb – společnosti, které poskytují služby pro společnost Samsung nebo jejím jménem;
  • · státními orgány – když jsme k tomu vyzváni, nebo abychom chránili společnost Samsung a její uživatele.

  Aktuální seznam výše uvedených subjektů, jimž mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje (s výjimkou státních orgánů), je k dispozici na našich kontaktních adresách.

  Další informace

 • Další informace o některých službách

  · Ve vhodných případech Vám před shromažďováním některých údajů zašleme oznámení just-in-time.

 • Kontakt

  E-mail: použijte sekci „Kontaktujte nás“ na

  http://www.samsung.com/cz/info/contactus.html

  Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2.323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika

Lokální zásady ochrany osobních údajů společnosti Samsung v České republice

Datum účinnosti: [2014.3]

My, společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2.323/14, Chodov, 14.800 Praha 4, IČO: 28.987 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158.046,(„Samsung“, „my“, „nás“, „naše“), víme, jak je pro naše zákazníky důležitá ochrana osobních údajů, a snažíme se otevřeně informovat o tom, jak Vaše informace shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, předáváme a ukládáme. Některé informace, které o Vás shromažďujeme, budou „osobními údaji“. To znamená data, která s Vámi souvisejí a na jejichž základě Vás lze identifikovat. Není-li uvedeno jinak, nebudeme o Vás shromažďovat „citlivé osobní údaje“. To jsou informace o Vaší rase, politických názorech, zdravotním stavu, náboženském a jiném přesvědčení či sexuální orientaci. Veškeré informace, které o Vás shromažďujeme, nám poskytujete dobrovolně. V těchto zásadách používáme termíny „osobní údaje“ a „informace o Vás“ jako vzájemně zaměnitelné.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů představují přehled našich praktik nakládání s informacemi o Vás. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zařízení Samsung, webové stránky nebo online aplikace, které odkazují na Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně naše „Služby“) nebo se o nich zmiňují.

Ačkoli se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují na všechny naše Služby, připravili jsme rovněž některé specifické dodatky k ochraně osobních údajů, které obsahují další informace o našich praktikách v souvislosti s určitými Službami. Tyto dodatky se vztahují na Vaše používání Služeb, kterých se týkají. Pro některé způsoby zpracovávání osobních údajů bude získán dodatečný souhlas.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Vaše používání zařízení Samsung (která patří mezi Služby, pro které platí tyto Zásady ochrany osobních údajů, společně s našimi webovými stránkami a online aplikacemi). Platí také bez ohledu na to, zda používáte pro přístup k našim Službám počítač, mobilní telefon, tablet, TV nebo jiné zařízení. Je důležité, abyste si Zásady ochrany osobních údajů pozorně přečetli, protože vždy, když použijete naše Služby, potvrzujete souhlas s postupy, které jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů a v dodatcích. Jestliže s postupy popsanými v Zásadách ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neměli byste naše Služby používat.

Také je důležité, abyste často kontrolovali, zda nebyly Zásady ochrany osobních údajů aktualizovány. Pokud aktualizujeme Zásady ochrany osobních údajů, vyrozumíme Vás o změnách, které jsou dle příslušných právních předpisů podstatné, umístěním poznámky do příslušných služeb. Přístupem k našim Službám nebo jejich používáním poté, co jsme takovou poznámku umístili, souhlasíte s novými postupy popsanými v aktualizaci. Nejaktuálnější verzi Zásad ochrany osobních údajů vždy naleznete zde [https://account.samsung.com/membership/pp]. Můžete zkontrolovat „datum účinnosti“ umístěné nahoře, kde uvidíte, kdy byly Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány.

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

Informace, které poskytujete přímo

Některé služby Vám umožní poskytnout nám informace přímo. Příklad:

 • · Řada našich Služeb umožňuje uživatelům vytvářet účty nebo profily. Ve spojení s těmito Službami Vás můžeme požádat, abyste nám o sobě poskytli určité informace, které použijeme k založení účtu nebo profilu. Například můžete odeslat určité informace o sobě, jako Vaše jméno a e-mailovou adresu, když vytváříte účet Samsung Account.
 • · Když si od nás objednáváte produkt nebo placenou službu, můžeme Vás požádat o Vaše jméno, kontaktní informace, dodací a fakturační adresu a informace o kreditní kartě, abychom mohli zpracovat Vaši objednávku.
 • · Některé naše Služby Vám umožňují komunikovat s jinými lidmi. Tyto komunikace budou přenášeny přes naše systémy a budou v nich ukládány.

Informace o tom, jak používáte naše Služby

Kromě informací, které nám poskytnete, můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte naše Služby, prostřednictvím softwaru ve Vašem zařízení a jinými prostředky. Můžeme shromažďovat například:

 • · Informace o zařízení—např. model hardwaru, číslo IMEI a další jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup k našim Službám.
 • · Informace z protokolu—např. čas a dobu trvání Vašeho používání Služby, vyhledávané termíny zadávané ve Službách a informace uložené v souborech cookies v zařízení.
 • · Informace o poloze—např. signál GPS Vašeho zařízení nebo informace o okolních přístupových bodech WiFi a vysílačích, které k nám mohou být přenášeny, když používáte určité Služby.
 • · Hlasové informace—např. nahrávky Vašeho hlasu, které pořizujeme (a můžeme ukládat na našich serverech), když používáte k ovládání Služby hlasové příkazy. (Upozorňujeme Vás, že spolupracujeme s nezávislým poskytovatelem, který pro nás zajišťuje služby týkající se převodu řeči na text. Tento poskytovatel může přijímat a ukládat některé hlasové příkazy.)
 • · Jiné informace o používání Služeb, např. aplikace, které používáte, webové stránky, které navštěvujete, a jakým způsobem pracujete s obsahem nabízeným prostřednictvím Služby.

Information from third-party sources

We may receive information about you from publicly and commercially available sources (as permitted by law), which we may combine with other information we receive from or about you. We also may receive information about you from third-party social networking services when you choose to connect with those services.

Informace od třetích stran

Informace o Vás můžeme získat z veřejně a komerčně dostupných zdrojů (jak je povoleno zákonem) a můžeme je kombinovat s jinými informacemi, které získáme od Vás nebo o Vás, a to v souladu s deklarovaným účelem zpracování. Informace o Vás můžeme získat také z nezávislých služeb sociálních sítí, pokud se k těmto službám připojíte.

Jiné informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat také jiné informace o Vás, Vašem zařízení, nebo o tom, jak používáte služby, způsobem, který Vám popíšeme v okamžiku jejich získávání nebo jinak s Vaším souhlasem.

Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete určité typy informací (např. informace které požadujeme při registraci účtu Samsung Account), ale může se stát, že tím ovlivníte Vaši schopnost používat některé Služby.

Jak používáme Vaše informace?

Shromážděné informace můžeme použít k následujícím účelům:

 • · abychom zaregistrovali do Služby Vás nebo Vaše zařízení;
 • · abychom poskytli Službu nebo funkci, kterou požadujete;
 • · abychom poskytovali přizpůsobený obsah a vytvářeli doporučení na základě Vašich minulých aktivit v našich Službách;
 • · k reklamě, např. k poskytování přizpůsobených reklam a sponzorovaného obsahu (včetně využívání naší reklamní služby, AdHub, o které se dozvíte více zde), a zasílání propagačních informací;
 • · k vyhodnocování a analýze našeho trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně toho, že Vás požádáme o názory na naše produkty a služby, a provádění zákaznických průzkumů);
 • · abychom pochopili, jak lidé využívají naše Služby, abychom je mohli zlepšovat a vyvíjet nové produkty a služby;
 • · abychom poskytovali údržbu Vašeho zařízení;
 • · abychom organizovali slosování o ceny, soutěže o ceny nebo propagační akce, jak je povoleno zákonem; a
 • · jinak s Vaším souhlasem.

Informace, které od Vás získáme k výše uvedeným účelům, můžeme kombinovat a použít k účelům stanoveným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, na základě Vašeho dalšího souhlasu. Poté, co poskytnete souhlas s takovou kombinací informací, budete mít příležitost tuto kombinaci zakázat buď prostřednictvím menu nastavení v určitých vhodných zařízeních, nebo zde[https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do].

Komu sdělujeme shromážděné informace?

Informace o Vás a od Vás nesdělíme bez Vašeho souhlasu třetím stranám pro jejich vlastní, nezávislé marketingové nebo obchodní účely. Můžeme je však sdělit následujícím subjektům, jejichž aktuální seznam je k dispozici na našich kontaktních adresách:

 • · Přidružené společnosti. Vaše informace mohou být sdíleny mezi přidruženými společnostmi společnosti Samsung.
 • · Obchodní partneři. Informace můžeme také sdílet s důvěryhodnými obchodními partnery včetně operátorů bezdrátových sítí. Tyto subjekty mohou informace použít, aby Vám poskytly požadované služby (např. video obsah poskytovaný společností Netflix prostřednictvím SmartTV), vytvářely předpovědi Vašich zájmů a poskytly Vám propagační materiály, reklamy a další materiály.
 • · Poskytovatelé služeb. Informace můžeme také sdělit společnostem, které poskytují služby nám nebo naším jménem, např. společnostem, které nám pomáhají s fakturací nebo které zasílají e-maily naším jménem. Tyto subjekty mají zakázáno používat informace o Vás k jinému účelu, než je poskytování služeb pro nás.
 • · Další strany, když to vyžaduje zákon, nebo když je to nezbytné k ochraně našich služeb. Mohou nastat případy, kdy sdělíme informace o Vás jiným stranám, abychom:
  • · dodrželi zákon, nebo abychom reagovali na povinnou soudní obsílku (jako je příkaz k domovní prohlídce nebo jiný soudní příkaz);
  • · ověřili nebo vynutili shodu se zásadami, kterými se řídí naše Služby; a
  • · chránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Samsung, nebo libovolné z našich příslušných přidružených společností, obchodních partnerů nebo zákazníků.
 • · Další strany ve spojení s obchodními transakcemi. Shromážděné informace můžeme předat třetí straně v rámci fúze nebo převodu jmění, nebo v případě konkursu.
 • · Další strany s Vaším souhlasem nebo na Vaši žádost. Kromě sdělení popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů můžeme shromážděné informace sdílet se třetími stranami s Vaším souhlasem nebo na Vaši žádost.

Vaše volby

Nabízíme řadu možností zvolit si, jak budeme informace o Vás využívat. Můžete si vybrat, zda od nás chcete dostávat reklamní sdělení postupem dle návodu k odhlášení odběru reklamních sdělení uvedeného v příslušném sdělení. Navíc můžete obecně provést Vaše volby ve Vašem nastavení nebo navštívením příslušných níže uvedených webových stránek;

Vaše volby budete moci provést v případě konkrétních Služeb, nebo pokud Vám zašleme oznámení just-in-time.

Co děláme pro zabezpečení shromážděných informací?

Realizovali jsme smysluplná fyzická a technická opatřeníspočívající ve fyzických, elektronických i organizačních postupech, abychom zabezpečili informace shromažďované ve spojení se Službami. Uvědomte si však, že přestože podnikáme patřičné kroky k ochraně shromážděných informací, žádné webové stránky, internetové přenosy, počítačový systém ani bezdrátové připojení nejsou zcela bezpečné.

Souhlas s mezinárodním přenosem dat

Jestliže používáte nebo se účastníte libovolné Služby nebo nám poskytujete informace, vyjadřujete tím svůj souhlas se shromažďováním, přenosem, ukládáním a zpracováním poskytnutých informací mimo zemi Vašeho pobytu (např. v Korejské republice), v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Uvědomte si, že ochrana dat a další zákony v zemích, do kterých mohou být poskytnuté informace přeneseny, nemusí být tak komplexní jako ve Vaší zemi.

Přístup k poskytnutým informacím

Máte právo požadovat podrobné informace o shromažďovaných informacích, přistupovat k nim a opravovat nepřesnosti v těchto informacích. Jakákoli další uživatelská práva vyplývající z příslušných zákonů zůstávají nedotčena. Za poskytnutí této možnosti Vám můžeme účtovat drobný poplatek ve výši nepřevyšující nezbytné náklady. V případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že informace o Vás zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2.000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, můžete nás požádat o vysvětlení, případně o odstranění vzniklého stavu, tj. zejména o blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci informací o Vás. Pokud chcete získat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, požádat o přístup k Vámi poskytnutým informacím nebo nás požádat o vysvětlení či o nápravu zpracovávání informací o Vás v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb na adrese http://help.content.samsung.com

Uchování dat

Zajistíme, že shromážděné informace budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, nebo jak je vyžadováno příslušnou smlouvou nebo účinnými právními předpisy.

Odkazy na třetí strany a produkty třetích stran v našich Službách

Naše Služby mohou odkazovat na webové stránky a služby třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu. Za zabezpečení nebo ochranu jakýchkoli informací shromažďovaných webovými stránkami nebo jinými službami nijak neodpovídáme. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.

Také Vám můžeme poskytovat určité produkty nebo služby (např. aplikace dostupné prostřednictvím služby Samsung Apps) vyvinuté třetími stranami. Společnost Samsung za tyto produkty nebo služby třetích stran neodpovídá.

Třetí strany, které poskytují obsah, reklamy nebo funkce v našich Službách

Některý obsah, reklamy a funkce v našich Službách mohou být poskytovány nezávislými třetími stranami. Například:

 • · umožňujeme Vám sledovat video obsah poskytovaný společnostmi jako je Netflix prostřednictvím služby SmartTV;
 • · třetí strany vyvíjejí aplikace, ke kterým umožňujeme přístup prostřednictvím obchodu Samsung Apps;
 • · některé třetí strany mohou zajišťovat reklamy nebo sledovat, jaké reklamy uživatelé zobrazují, jak často je zobrazují a jak na ně reagují; a
 • · umožňujeme Vám sdílet určité materiály ze Služeb s ostatními uživateli prostřednictvím sociálních sítí, např. Facebook, Twitter, Google + a LinkedIn.

Tyto třetí strany mohou shromažďovat nebo získávat určité informace o tom, jak používáte Služby, včetně získávání informací prostřednictvím používání souborů cookies, beacons a podobných technologií, a tyto informace mohou být shromažďovány během delší doby a kombinovány s informacemi shromažďovanými na různých webových stránkách a online službách. Některé z těchto společností se účastní oborově vyvíjených programů, které mají umožňovat zákazníkům volbu, zda chtějí přijímat cílenou reklamu. Další informace naleznete na stránkách iniciativy Network Advertising Initiative [http://networkadvertising.org] a aliance Digital Advertising Alliance [http://www.aboutads.info/].

Pokud se připojíte k sociální síti, můžeme přijímat a ukládat ověřovací informace z dané služby, abychom Vám umožnili přihlásit se, a také další informace, které nám dovolíte přijímat, když se přihlásíte k těmto službám.

Také si uvědomte, že když se přihlásíte k sociální síti pomocí zařízení, které kromě Vás používají další uživatelé, tito uživatelé mohou vidět informace uložené nebo zobrazené v souvislosti s Vaším účtem v sociální síti, ke které jste připojeni.

Soubory cookies, beacons a podobné technologie

My, stejně jako některé třetí strany, které poskytují v našich Službách obsah, reklamy nebo jiné funkce, můžeme v některých oblastech našich Služeb používat soubory cookies, beacons a další technologie.

Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace v počítači, TV, mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Umožňují entitě, která uložila soubor cookies do zařízení, aby Vás rozpoznala na jiných webových stránkách, ve službách, zařízeních nebo během procházení. Soubory cookies slouží mnoha užitečným účelům, například:

 • · Soubory cookies si mohou zapamatovat Vaše přihlašovací údaje ke službě, takže je nebudete muset pokaždé zadávat.
 • · Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zjistit, které části našich Služeb jsou nejoblíbenější, protože nám umožní vidět, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, a kolik času na stránkách stráví. Na základě analýzy těchto informací můžeme lépe přizpůsobit Služby a poskytovat je ve vyšší kvalitě.
 • · Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zjistit, které reklamy si prohlížíte, aby se Vám při používání Služby nezobrazovala pokaždé stejná reklama.
 • · Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zajistit, abychom Vám poskytovali přizpůsobený obsah a reklamy díky tomu, že shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše Služby a jiné webové stránky a aplikace.

Když používáte pro přístup k našim Službám internetový prohlížeč, můžete ho nakonfigurovat tak, aby přijímal všechny soubory cookies, odmítal všechny soubory cookies, nebo aby Vás upozornil na odeslání souboru cookies. Každý prohlížeč je jiný, proto se podívejte do menu Nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak je možné měnit předvolby týkající se souborů cookies. Další ovládací prvky pro soubory cookies může obsahovat operační systém ve Vašem zařízení.

Uvědomte si ale, že některé Služby mohou být vytvořeny tak, že soubory cookies používají, a když soubory cookies zakážete, může to ovlivnit Vaše možnosti používání Služeb nebo některých jejich částí.

Další lokální úložiště

My, společně s některými třetími stranami, můžeme v souvislosti s našimi Službami používat další typy technologií pro lokální ukládání, např. lokální sdílené objekty (označované také jako „Flash cookies“) a lokální úložiště HTML5. Tyto technologie se podobají výše popsaným souborům cookies tím, že se ukládají v zařízení a lze je využít k ukládání určitých informací o Vašich aktivitách a preferencích. Nicméně tyto technologie mohou využívat jiné části zařízení než standardní soubory cookies, a proto je pravděpodobně nebudete moci ovládat pomocí standardních nástrojů a nastavení prohlížeče. Informace o zakázání nebo odstranění informací obsažených ve Flash cookies zobrazíte klepnutím sem.

Beacons

My, společně s některými třetími stranami, můžeme také využívat technologie zvané beacons (nebo „pixels“), které přenáší informace z Vašeho zařízení na server. Beacons mohou být vloženy do online obsahu, videí a e-mailů, a mohou serveru umožnit číst z Vašeho zařízení určité typy informací, zjistit, kdy jste zobrazili určitý obsah nebo konkrétní e-mailovou zprávu, určit čas a datum, kdy jste zobrazili beacon a zjistit IP adresu Vašeho zařízení. My a některé třetí strany používáme beacons k řadě účelů, včetně analýzy používání našich Služeb a (ve spojení se soubory cookies) k poskytování obsahu a reklam přizpůsobených Vašim preferencím.

Používáním našich Služeb udělujete souhlas s ukládáním souborů cookies, dalších technologií lokálního ukládání, beacons a dalších informací ve Vašich zařízeních. Také potvrzujete souhlas s tím, že k těmto souborům cookies, technologiím lokálního ukládání, beacons a informacím budeme mít přístup my a výše zmíněné třetí strany.

Vaše volby

Můžete si zvolit, zda od nás chcete dostávat informace o propagačních akcích, pomocí pokynů k odhlášení zahrnutých v příslušné komunikaci. A úpravou nastavení ochrany osobních údajů v příslušném zařízení nebo aktualizací Vašeho uživatelského profilu nebo profilu účtu můžete nastavit dle svých požadavků řadu možností, jak bude s Vašimi informacemi nakládáno.

Plugins pro sociální sítě

Naše Služby využívají zásuvné moduly sociálních sítí („Plugins“). Když používáte Službu, která obsahuje Plugins, mohou být informace přeneseny z Vašeho přístroje přímo provozovateli sociální sítě. Na informace shromažďované prostřednictvím Plugins nemáme vliv. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, Vaše používání naší Služby může být zaznamenáno ve Vašem účtu na sociální síti. V případě, že reagujete na Plugins, například kliknutím na „Líbí se mi“, „Sledovat“ či „Sdílet“ nebo přidáním komentáře, mohou být informace automaticky zobrazeny na Vašem profilu v sociální síti. I přesto, že nejste přihlášeni k Vašemu účtu na sociální síti, může se stát, že Plugins přenese Vaši IP adresu provozovatelům sociální sítě. Prosíme, buďte si vědomi této skutečnosti, když používáte naše Služby.

Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž Plugins jsou používány v našich Službách („Provozovatelé“), viz níže:

 • Provozovatelé sociálních sítí

  Pokud jste členem jedné či více následujících sociálních sítí a nepřejete si, aby Provozovatel připojil informace týkající se Vašeho používání Služeb k Vašim členským informacím, které již shromáždil Provozovatel, prosím, odhlaste se ze sociální sítě před používáním našich Služeb.
 • Facebook

  Správce osobních údajů: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Irská republika („Facebook“). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.
 • Google+

  Správce osobních údajů: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 • LinkedIn

  Správce osobních údajů: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irská republika („LinkedIn“). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.
 • Twitter

  Správce osobních údajů: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké („Twitter“). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Twitter na https://twitter.com/privacy.

Další informace

Pokud máte konkrétní dotazy, kontaktujte nás na adrese:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
V parku 2.323/14, Chodov, 14.800 Praha 4, Česká republika
info@samsung.cz

www.samsung.cz

E-mail: použijte sekci Kontakt na http://help.content.samsung.com.

[Hypertextové odkazy na klíčová slova]

[Poskytování přizpůsobeného obsahu a doporučení]: Shromažďované informace můžeme používat k tomu, abychom Vám poskytovali přizpůsobený obsah a doporučení na základě Vašich minulých aktivit v našich Službách. Například služba Samsung Hub Vám poskytuje doporučení ohledně videí, hudby, aplikací a obsahu od třetích stran, které by Vás mohly podle našeho názoru zajímat. Služba SmartTV poskytuje doporučení ohledně video obsahu, který by se Vám mohl líbit. V menu [settings menu on your device or service] naleznete informace o možnostech nastavení ochrany osobních údajů, které můžete mít k dispozici v souvislosti s těmito službami.

[Vylepšování a vývoj nových produktů a služeb]: Shromažďované informace můžeme používat, abychom pochopili, jakým způsobem používáte nabízené produkty a služby, abychom je mohli zlepšovat a vyvíjet nové produkty a služby. Například můžeme tyto informace využívat, abychom prováděli kvalifikovanější rozhodnutí o designu našich zařízení a o obsahu poskytovaném společností Samsung a třetími stranami prostřednictvím našich zařízení a služeb.

[Přidružené společnosti]: Termín „přidružené společnosti“ označuje společnosti, které jsou spojené se společností Samsung Electronics Co. Ltd. společným vlastnictvím nebo řízením. Naše přidružené společnosti zahrnují společnosti, jejichž název obsahuje slova Samsung Electronics, např. Samsung Electronics (UK) Limited. Mezi přidružené společnosti mohou patřit také další společnosti spojené s mateřskou společností prostřednictvím společného vlastnictví nebo řízení, jako je např. společnost Samsung Information Systems America.Aktuální seznam přidružených společností, jimž mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje, je k dispozici na našich kontaktních adresách.

Affiliates

The term ‘affiliates’ refers to companies related to Samsung Electronics (UK) Limited. by common ownership or control. Our affiliates include companies with the Samsung Electronics name, such as Samsung Electronics GmbH in Germany or our parent company Samsung Electronics Co. Ltd.. Affiliates may also include other companies related by common ownership or control, such as Samsung Information Systems America.

Close Layer

Provide customised content and make recommendations

The term ‘affiliates’ refers to companies related to Samsung Electronics (UK) Limited. by common ownership or control. Our affiliates include companies with the Samsung Electronics name, such as Samsung Electronics GmbH in Germany or our parent company Samsung Electronics Co. Ltd.. Affiliates may also include other companies related by common ownership or control, such as Samsung Information Systems America.

Close Layer

Improve them and develop new products and services

We may use information we collect to understand the way you use the products and services we offer so that we can improve them and develop new products and services. For example, we may use this information to make better-informed decisions about the design of our devices and the selection of Samsung and third-party content that is accessible through our devices and services.

Close Layer