Přeskočit na obsah
Obsah

Průmyslová řešeníSamsung School

SDÍLET

google plus linkedin pinterest

Vyberte sociální síť ke sdílení této stránky.

Zavřít okno

Popis

Úplné vzdělávací řešení, které pomáhá inovovat výukové nástroje učitelů. Je navrženo tak, aby učitelům pomáhalo zapojit žáky do výuky.
Samsung School

SPRAVOVATELNOST


Poskytuje učitelům kontrolu nad digitální učebnou.

Kontrola nad zařízeními studentů

Kontrola nad zařízeními studentů

Učitelé aktivují aplikace a obsah ve všech zařízeních v učebně. Mají kontrolu nad zprávami, které studenti sdílejí, čímž získávají větší kontrolu nad třídou.
Sledování obrazovky

Sledování obrazovky

Pomocí funkce sledování obrazovky mohou učitelé sledovat činnost studentů ve třídě a poskytovat jim individuální doučování na základě toho, jak rozumí probírané látce. Díky této funkci mohou učitelé vzdáleně sledovat postup jednotlivých studentů a rychleji se jim individuálně věnovat interaktivním způsobem.
Panel nástrojů výuky

Panel nástrojů výuky

Díky panelu nástrojů výuky učitelé nemusí přepínat mezi obsahem a řešením Samsung School a mohou snáze a rychleji využívat různé zdroje včetně webového obsahu a výukových aplikací. Učitelé mohou psát na libovolný obsah zobrazený na obrazovce, sdílet obrazovky se studenty a sledovat a zamykat obrazovky za účelem zvýšení pozornosti studentů a jejich zapojení do výuky.

 

SPOLUPRÁCE

Skupinová diskuse

Skupinová diskuse

Prostřednictvím funkce skupinové diskuse, která využívá sdílení obrazovky, může na obrazovku psát až šest účastníků současně. Spolupráce v reálném čase na stejných výukových materiálech pomáhá studentům aktivně se zapojovat do diskusí.
Oddělitelné plátno

Oddělitelné plátno

Obrázek lze rozdělit na několik částí a každý člen skupiny může provést samostatnou část úkolu. Vedoucí skupiny pak pomocí funkce oddělitelného plátna tyto jednotlivé části spojí a odevzdá hotový skupinový úkol učiteli.
Skupinové vytváření referátů

Skupinové vytváření referátů

Vedoucí skupiny přidělí každému členovi část referátu, který vypracuje pomocí poskytnuté šablony na svém tabletu. Vedoucí pak hotové části spojí do jednoho skupinového referátu, který odevzdá učiteli.

 

ZAPOJENÍ DO VÝUKY

Sdílení obrazovky

Sdílení obrazovky

Pomocí funkce sdílení obrazovky mohou učitelé a studenti vzájemně sdílet obsah na svých zařízení, čímž vznikají dynamické interakce mezi účastníky výuky. Během sdílení obrazovky na ni může student nebo učitel psát a tím zvýšit zapojení do výuky.
Kvíz a anketa

Kvíz a anketa

Pomocí kvízů a anket mohou učitelé rychle zjišťovat, jak jednotliví studenti porozuměli látce, podněcovat interakce a zvyšovat zájem o výuku. Díky snadno použitelným šablonám kvízů a anket s různými možnostmi mohou učitelé vytvářet výukové materiály, které odpovídají potřebám studentů.
Integrovaná podpora psaní rukou

Integrovaná podpora psaní rukou

Pomocí pera S Pen a aplikace S Note mohou studenti psát a kreslit přímo na vzdělávací obsah a pracovat s ním, což zvyšuje jejich zapojení do výuky a kreativitu. Studenti si mohou své poznámky uložit pro budoucí použití, díky čemuž si nemusí nic zapisovat na papír.