Smart school automatické vyhodnocování

Vzdělávací průmysl se po celém světě neustále rozrůstá, proto je efektivní provoz v tomto odvětví čím dál důležitější. Totéž platí i o ochraně dat – a nejde jen o výukové materiály, ale rovněž o podepsané informace konkrétních studentů a fakult. Ještě citlivější je otázka zabezpečení ve chvíli, kdy dojde na hodnocení a známkování. Je klíčové, aby byl tento proces stále zdokonalován, a přitom byly zároveň ušetřeny náklady a bylo zachováno zabezpečení dat.

Mnoho vzdělávacích institucí začíná stále častěji využívat digitálních zařízení, pomocí kterých přizpůsobují studijní prostředí moderním trendům a zlepšují interakci studentů ve třídě. Toto digitální prostředí, včetně automatického známkování a ukládání testovacích materiálů i výsledků, klade vysoké nároky na ochranu dat. Mnoho vyučujících navíc testy stále ještě známkuje ručně. Tato metoda sice má svoje výhody, ale je velmi časově náročná a nákladná.

Automatické vyhodnocování kvízů, testů a zkoušek pomáhá strávit více času výkladem

Automatické vyhodnocování kvízů, testů a zkoušek pomáhá strávit více času výkladem

Společnost Samsung připravila řešení Smart-School AutoGrade, které vyučujícím ušetří nejen čas strávený opravováním testů, ale také čas strávený tvorbou záznamových archů – a to vše naprosto bezpečně. Toto řešení v sobě obsahuje také software SecuThru™ Lite, jenž je vysoce kompatibilní se známkovacími řešeními třetích stran, takže umožní automatické známkování zkoušek, kvízů a testů. Spárováním ověřovacího softwaru Samsung SecuThru™ Lite se známkovacím řešením třetí strany může vyučující výrazným způsobem zefektivnit proces hodnocení a známkování testů.

Pracovní postup

Pracovní postup
1. Vytvoření a návrh záznamového archu OMR (optical mark recognition) se známkovacím řešením třetí strany
2. Bezpečnější skenování záznamových archů na multifunkční tiskárně Samsung pomocí řešení Samsung SecuThru™ za účelem automatického známkování s využitím známkovacího řešení třetí strany
3. Tisk či export matic a sestav

Výhody

• Rychlejší zpracování tvorby záznamových archů a jejich následné známkování
• Vysoká míra zabezpečení chránící studijní data i veškeré osobní údaje

Potřebujete další informace?

Vyžádejte si informace o podnikových produktech, řešeních a službách společnosti Samsung. Budeme vás kontaktovat v nejbližší době.

Pošlete nám e-mailB2BCZ@samsung.comZavolejte nám+420-724-635744

ODESLAT POŽADAVEK