Řešení pro zabezpečená data

Vzhledem k nárůstu intervencí státu a zvyšování nároků na zabezpečení se v oblasti finančnictví stalo prvořadým úkolem zajistit transparentní a adekvátní řízení rizik a ochranu zákaznických informací. Přísná legislativa také vyžaduje nastavení takových interních procesů, které minimalizují riziko nepřesných finančních zpráv a porušení ochrany citlivých dat klientů.

Při naplňování těchto zákonných požadavků musí mnoho finančních institucí v rámci ochrany svých transakcí přenášet zabezpečená data, mít nastaveny včasné výstrahy při zneužití dat, monitorovat použití informací a zajišťovat bezpečné ukládání záznamů o transakcích. Pro zajištění dostatečné kapacity úložného prostoru, ochrany proti ztrátě dat a nepřetržitého obchodování je nezbytná efektivní správa ukládání dat.

Zabezpečená správa dokumentů splňující legislativní požadavky pro finanční organizace

Zabezpečená správa dokumentů splňující legislativní požadavky pro finanční organizace

Na základě zkušeností s implementací systémů vycházejících z amerických zákonů Sarbanes-Oxley Act a U.S. Patriot Act společnost Samsung vyvinula řešení správy dokumentů s vysokou úrovní zabezpečení. Toto řešení splňující legislativní požadavky pomáhá snižovat bezpečnostní rizika a zlepšovat správu dat. Systém Customer Information Security Solution omezuje nebezpečí fyzické ztráty, špatného založení, úniku nebo poškození finančních zpráv a dalších informací o zákaznících.

Principy řešení

Principy řešení
1. Ochrana uživatelských dat a správa autorizací prostřednictvím zpřístupňování dat podle funkce uživatele a kontroly uživatelského přístupu
2. Ochrana dokumentů při tisku, kopírování, skenování a faxování pomocí kontroly a ochrany přístupu
3. Správa externích rozhraní s možností administrátorem řízeného přeposílání faxů
4. Generování auditovatelných dat díky logování a autorizaci přístupu

Přednosti

• Optimalizace zabezpečení pomocí systému autorizace přístupu.
• Snížení rizika ztráty dat prostřednictvím monitorování a správy využití informací.

Potřebujete další informace?

Vyžádejte si informace o podnikových produktech, řešeních a službách společnosti Samsung. Budeme vás kontaktovat v nejbližší době.

Pošlete nám e-mailB2BCZ@samsung.comZavolejte nám+420-724-635744

ODESLAT POŽADAVEK