Přeskočit na obsah
Obsah

Průmyslová řešeníZabezpečený tisk ve zdravotnictví

SDÍLET

google plus linkedin pinterest

Vyberte sociální síť ke sdílení této stránky.

Zavřít okno

Popis

Zdravotnictví je jedním z oborů s největším důrazem na zabezpečení informací. Zdravotnické instituce nastavují přísná kritéria utajení a ochrany údajů a zároveň hledají bezpečnější řešení, která by zvýšila úroveň jejich zabezpečení. Lékaři a další personál musí navíc dodržovat přísná pravidla pro zabezpečení a ochranu osobních údajů stanovená zákony.

Pracovníci ve zdravotnictví potřebují mít snadný přístup k lékařským záznamům pacientů, ale zároveň musí zajistit jejich ochranu a utajení. Proaktivní ochrana těchto citlivých dokumentů proti porušení soukromí upírá hlavní pozornost na možnost zcizení dat a narušení počítačových systémů („hacking“), které představují největší externí i interní riziko. Ve své snaze o zajištění co nejvyšší úrovně zabezpečení a ochrany osobních údajů pacientů zdravotnické instituce hledají kvalitní, odolná, ale ekonomicky výhodná řešení těchto otázek.
Protect sensitive patient documents with security-rich authenticated print access
Ochrana citlivé dokumentace pacientů pomocí zabezpečeného přístupu k tisku
Řešení Samsung Medical Security Printing zaručuje vysokou úroveň zabezpečení dokumentace pacientů, aniž by to bylo na úkor výkonu.Vzhledem k tomu, že toto řešení nevyžaduje použití serveru, umožňuje snadnou instalaci vlastními silami a tím snížení provozních nákladů. Navíc funkce Samsung SyncThruTM Admin s integrovaným protokolem Light Weight Directory Access Protocol pomáhá řídit přístup k jednotlivým úkonům.
Solution Features
Principy řešení
1. SecuThru Lite: zvýšení zabezpečení dokumentů prostřednictvím identifikace uživatele před tiskem

2. Integrace SyncThru & LDAP: ochrana dokumentů a tiskových úloh před krádeží pomocí zpráv a přístupových logů uložených na serveru
Přednosti
• Vysoká úroveň zabezpečení díky systému SecuThru™ Lite pracujícího na principu povolování tisku
.• Možnost sledování využití zařízení a monitorování spotřebního materiálu v reálném čase.