/

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

BP70A

Vlastnosti

 • BP70A

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Fyzické parametry

 • Hmotnost

  18 g

Compatible Models

 • Compatible Models

  AQ100 ES65 / 70 / 73 / 75 / 80 PL20 / 80 / 90 / 100 / 120 / 170 / 200 SL50 / 600 / 605 / 630 ST30 / 60 / 65 / 70 / 80 / 90 / 95 / 100 / 700 / 6500 TL105 / 110 / 205 WP10

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Příslušenství

 • Baterie
  Life Time

  Přibližně 500x

 • Kabel
  A/V Cable

  Lithium-iontový

 • Napájení

  3,7 V

 • Current

  740 mAh

 • Kapacita

  Max. 2,7 Wh

 • Fyzické parametry
  Size (WxHxD)

  40 x 30 x 6 mm

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING