/

BEST - AR9570, nástěnná jednotka, 3,5 kW

AR12JSPFBWKNEU

BEST - AR9570, nástěnná jednotka, 3,5 kW -

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

BEST - AR9570, nástěnná jednotka, 3,5 kW

Vlastnosti

 • -

Trojúhelníkový design pro výkonné chlazení

Trojúhelníkový design pro výkonné chlazení
Trojúhelníková konstrukce klimatizační jednotky Samsung zvyšuje její výkon a distrubuuje cirkulační vzduch s delším dosahem v prostoru* v celé vaší domácnosti. Technologie Digital Inverter zajišťuje vyšší energetickou účinnost.** Systém Virus Doctor a filtr Easy Filter odstraňují prach, znečišťující látky, alergeny, bakterie a viry*** – v prvním kroku pomocí filtru a v druhém kroku systémem Virus Doctor. * Testováno na jednotce AR09HSFSBWK. V porovnání s běžnou jednotkou Samsung AQV09TWS. ** Testováno na jednotce AR09HSSDAWK/EU. V porovnání s běžnou jednotkou Samsung AQ09TSB. *** Testováno ve středisku Kitasato Environmental Science Center (Japonsko) a na univerzitě Yonsei (Korea) – testovací laboratoř v Koreji (FITI / KEMTI) a v Japonsku (ITEA). Účinné proti 4 virům včetně podtypu H1N1 a určitým bakteriím. Údaje byly naměřeny ve specifických testovacích podmínkách a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech prostředí.

Klimatizuje rychleji a distribuuje větší množství chladného vzduchu do většího prostoru

Klimatizuje rychleji a distribuuje větší množství chladného vzduchu do většího prostoru
Klimatizační jednotka Samsung byla navržena tak, aby byla vysoce účinná. Trojúhelníková konstrukce se širší nasávací plochou umožňuje klimatizační jednotce nasávat větší množství vzduchu. Větší šířka a úhel výdechové plochy, větší množství lamel typu V a ventilátor větších rozměrů zajišťují rychlejší chlazení a distribuci chladného vzduchu s delším dosahem.* Osvěžující chladný vzduch se tak dostane do každého rohu místnosti. * Testováno na jednotce AR09HSFSBWK. V porovnání s běžnou jednotkou Samsung AQV09TWS.

Zabezpečuje rychlé chlazení a vytváří komfortní prostředí

Zabezpečuje rychlé chlazení a vytváří komfortní prostředí
Klimatizační jednotka Samsung začne rychle s ochlazováním vzduchu pomocí Fast Cool režimu. Následně se automaticky změní režim na Comfort Cool za účelem udržení požadované teploty, komfortního prostředí a tím zabraňuje pocitu chladu. Není nutné manuálně přepínat nastavení, zapínat či vypínat klimatizační jednotku.

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie
Single User režim eliminuje potřebu opakovaně zapínat a vypínat klimatizační jednotku nebo využívat jednotku pouze při vyšších teplotách s cílem snížit náklady. Režim využívá menší výkon kompresoru a ventilátor je v provozu pouze do té dobu, kdy se dosáhne požadované teploty, a poté se automaticky vypne. Snižuje se tak spotřeba energie*, čímž se udržují nízké náklady a je zajištěno chladné a příjemné prostředí. * Testováno na jednotce AR12HPSDDWK. Založeno na akumulované spotřebě energie při standardním režimu v porovnání s režimem Single User.

Eliminuje viry

Eliminuje viry
Systém Virus Doctor a filtr Easy Filter odstraňují prach, nebezpečné znečišťující látky a alergeny, stejně jako bakterie a viry (včetně chřipkového viru A a koronavirů*) - v prvním kroku pomocí filtru a v druhém kroku systémem Virus Doctor. Vzduch, který dýcháte, je čistější a zdravější. * Testováno ve středisku Kitasato Environmental Science Center (Japonsko) a na univerzitě Yonsei (Korea) – testovací laboratoř v Koreji (FITI / KEMTI) a v Japonsku (ITEA). Účinné proti 4 virům včetně podtypu H1N1 a určitým bakteriím. Údaje byly naměřeny ve specifických testovacích podmínkách a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech prostředí.

Stabilní a dlouhodobý výkon

Stabilní a dlouhodobý výkon
Klimatizační jednotka Samsung si zachovává svůj výkon i v těch nejnáročnějších prostředích. Technologie Triple Protector Plus zabraňuje přetížení kompresoru a řídicí jednotky v případě přepětí a kolísavého elektrického proudu bez nutnosti použití odděleného stabilizátoru napětí. Klimatizační jednotka je navíc chráněna antikorozním povrchem, který zabraňuje korozi kondenzátoru a krytu klimatizace. Zvětšený kondenzátor a optimalizované proudění chladicí kapaliny zabezpečují přizpůsobení klimatizační jednotky extrémně vysokým teplotám (až do 58 ºC).* * Testováno na jednotce AR09HPSDDWK/SG. V porovnání s běžnou jednotkou Samsung AR09HPSDFAP/RC.

Jednoduchá údržba a čištění

Jednoduchá údržba a čištění
Easy Filter klimatizace Samsung je umístěn na vnější horní části zařízení. Filtr lze snadno vyjmout, vyčistit a vložit zpět bez nutnosti otevírání krytu. Antibakteriální povrch filtru odstraňuje prach, nebezpečné znečišťující látky a alergeny.* * Testováno v testovací laboratoři v Koreji (FITI / KEMTI) a v Japonsku (ITEA). Údaje byly naměřeny ve specifických testovacích podmínkách a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech prostředí.

Funkční a smart

Klimatizační jednotka Samsung disponuje jednoduchou instalací, možností dálkového ovládání a předchází problémům. Funkce Smart Installation automaticky detekuje výskyt problémů a kontroluje správnost instalace klimatizační jednotky. Použití aplikace na smartphonu a její funkce Smart Wi-Fi umožňuje z libovolného místa monitorovat a měnit nastavení ovlivňující spotřebu energie. Funkce Smart Check diagnostikuje poruchy a zabezpečuje žádost o případný servisní zásah.
Záruka jednoduché instalace

Záruka jednoduché instalace

Autodiagnostická funkce Smart Installation zabezpečuje správnou instalaci klimatizační jednotky servisním technikem. Funkce automaticky detekuje chyby instalace způsobující problémy při provozu klimatizační jednotky, včetně poruch komunikace, problémů propojovacího potrubí a nedostatečného průtoku chladiva.

Snadné řešení problémů

Snadné řešení problémů
Klimatizační jednotka Samsung zahrnuje funkci Smart Check - automatický monitorovací systém poruch. Detekuje a diagnostikuje problém v ranném stadiu a poskytuje snadné a rychlé řešení pomocí smartphone aplikace.* Tím jsou eliminovány případné nepříjemnosti spojené s náklady na opravu a ušetren čas. * K dispozici pro iPhone a zařízení se systémem Android. ** Tato funkce pracuje pouze v určitém režimu poruch a není náhradou pravidelných servisních prohlídek.

Režim snadného řešení problémů

Režim snadného řešení problémů
.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita

 • Výkon (chlazení, Btu/hod)

  11 942 Btu/hr

 • Výkon (vytápění, Btu/hod)

  13 648 Btu/hr

 • Výkon (chlazení, min. - max., Btu/hod)

  3 310 - 13 648 Btu/hr

 • Výkon (vytápění, min. - max., Btu/hod)

  3 310 - 19 790 Btu/hr

 • Výkon (chlazení, kW)

  3,5 kW

 • Výkon (vytápění, kW)

  4,0 kW

 • Výkon (chlazení, Kcal/hod)

  3 009 Kcal/hr

 • Výkon (vytápění, Kcal/hod)

  3 439 Kcal/hr

Energetická účinnost

 • Roční spotřeba elektrické energie (chlazení, kWh/rok)

  183 kWh/annum

 • Roční spotřeba elektrické energie (vytápění, kWh/rok)

  883 kWh/annum

 • EER (chlazení, W/W)

  3,61 W/W

 • COP (vytápění, W/W)

  3,81 W/W

 • EER (chlazení, Btu/hW)

  12,31 Btu/hW

 • Třída energetické účinnosti chlazení (W/W)

  6.7

 • Třída energetické účinnosti chlazení (třída)

  A++

 • Třída energetické účinnosti v režimu vytápění (průměrná topná sezóna) (W/W)

  4.6

 • Třída energetické účinnosti v režimu vytápění (průměrná topná sezóna) (třída)

  A++

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Hladina hluku

 • Hladina akustického tlaku (vnitřní j., vysoké/nízké, dBA)

  40 / 16 dBA

 • Hladina akustického tlaku (venkovní j., vysoké/nízké, dBA)

  46 dBA

 • Hladina akustického výkonu (vnitřní j., vysoké, dBA)

  59 dBA

 • Hladina akustického výkonu (venkovní, vysoké, dBA)

  62 dBA

Energetické údaje

 • Elektrické napájení (Φ/V/Hz)

  1 / 220 - 240 / 50

 • Energetická spotřeba (chlazení, W)

  970 W

 • Energetická spotřeba (vytápění, W)

  1050 W

 • Provozní proud (chlazení, A)

  4.8 A

 • Provozní proud (vytápění, A)

  5.0 A

Fyzické rozměry

 • Přepravní rozměry (vnitřní, Š x V x H, ㎜x ㎜ x ㎜)

  1020*326*345 mm

 • Přepravní rozměry (venkovní, Š x V x H, ㎜x ㎜ x ㎜)

  926*640*384 mm

 • Čisté rozměry (vnitřní, Š x V x H, ㎜x ㎜ x ㎜)

  936*267*264 mm

 • Čisté rozměry (venkovní, Š x V x H, ㎜x ㎜ x ㎜)

  790*548*285 mm

 • Přepravní hmotnost (vnitřní, kg)

  14.5 kg

 • Přepravní hmotnost (venkovní, kg)

  37.5 kg

 • Čistá hmotnost (vnitřní, kg)

  12.0 kg

 • Čistá hmotnost (venkovní, kg)

  34.5 kg

 • Přepravní množství (20/40/40 Hft bez trubice)

  78/165/192

Technické informace

 • Délka potrubí (Max, m)

  15 m

 • Převýšení (Max, m)

  8 m

 • SVC ventil (kapalina (ODxL))

  6.35

 • SVC ventil (plyn (ODxL))

  9.52

 • Odvlhčování (l/hod)

  1.2 l/hr

 • Průtok vzduchu (chlazení, ㎥/min.)

  12.0 ㎥/min

 • Chladivo (typ)

  R410A(fluorovaný skleníkový plyn, GWP=2,088)

 • Chladivo (náplň, kg)

  1.10 kg

 • Chladivo (náplň, tCO2e)

  2.3

 • Nizká okolní teplota (chlazení, ℃)

  -10 ~ 46 ℃

 • Nizká okolní teplota (topení, ℃)

  -15 ~ 24 ℃

 • Venkovní jednotka (typ kompresoru)

  Twin BLDC

 • Venkovní jednotka (antikorozní povrch)

  Ano

 • Venkovní jednotka (víceřadý kondenzátor)

  Ne

Proudění vzduchu

 • Ovládání směru proudění vzduchu (vertikálně)

  Auto

 • Ovládání směru proudění vzduchul (horizontálně)

  Auto

 • Ovládání chodu (ochlazování/topení)

  5 / 4

 • Režim přírodního vánku - Natural Breeze

  Ano

Čištění vzduchu

 • Full HD filtr

  60

 • Zachytávání alergenů

  Ano

 • Antibakteriální čištění

  Ano

 • Automatické čištění (samočištění)

  Ano

 • Virus Doctor

  Ano

 • Filtr Easy Filter

  Ano

Další funkce

 • Smart wifi

  Ano

 • Indikátor znečištění filtru

  Ano

 • Zobrazení teploty v místnosti

  Ano

 • Zobrazení zapnuto/vypnuto

  Ano

 • Zvukové upozornění zapnuto/vypnuto

  Ano

 • Časovač Real-Time

  Ano

 • 24-hodinový časovač

  Ne

 • Auto Changeover

  Ano

 • Automatický restart

  Ano

Provozní režim

 • Dvoustupňové chlazení - 2 Step Cooling

  Ano

 • Režim rychlého chlazení - Fast Cool

  Ano

 • Režim komfortního chlazení - Comfort Cool

  Ano

 • Režim dobrého spánku - Good Sleep

  Ano

 • Režim jednoho uživatele - Single User Mode

  Ano

 • Odvlhčování

  Ano

 • Režim vytápění

  Ano

 • Tichý režim

  Ano

 • Mood osvětlení

  Ano

PodporaNejnovější aktualizace

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING