/

CLX-V8380A Příslušenství

CLX-V8380A

CLX-V8380A Příslušenství

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

CLX-V8380A Příslušenství

Vlastnosti

 • CLX-V8380A

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Základní funkce

 • Life Cycle

  100.000 listů

Všeobecné funkce

 • Rozměry (Š x H x V)

  480 x 410 x 312 mm

 • Hmotnost

  4 kg

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Volitelné

 • Komponentní

  Odebírací válec, přenosový válec, fixační jednotka, přenosová kazeta, výstupní duplexní jednotka Mia, stručná instalační příručka, krabice, výplňový materiál, štítek, hlavní krabice

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING