/

CLT-M503L/ELS

CLT-M503L

CLT-M503L/ELS
 • Magenta Toner Cartridge

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

CLT-M503L/ELS

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Základní funkce

 • Barva

  Purpurová

 • Kompatibilita

  Série C3010, C3060

 • Výtěžnost

  5 000 standardních stran

 • Váha

  742 g

Unit Box

 • Rozměry (Š x H x V)

  375 X 137 X 112 mm

 • Hmotnost (kazeta + výstelka + krabice + další balicí materiály)

  1 000 g

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Master Box

 • Počet jednotek v hlavním balení

  4

 • Rozměry (Š x H x V)

  375 X 274 X 224 mm

 • Hmotnost (kazeta + výstelka + krabice + další balicí materiály)

  4 001 g

Pallet

 • Rozměry (Š x H x V)

  1125 X 822 X 120 mm

 • Počet palet v kontejneru (20-stopový a 40-stopový kontejner)

  20 stopový kontejner: 14 palet / kontejner 40 stopový kontejner: 28 palet / kontejner 40 stopový kontejner (H): 28 palet / kontejner

 • Počet hlavních balení na paletě (20-stopový a 40-stopový kontejner)

  20 stopový kontejner: 3 x 3 x 9 vrstev = 81 stopový velkokapacitní kontejner / 14 palet 40 stopový kontejner: 3 x 3 x 9 vrstev = 81 stopový velkokapacitní kontejner / 28 palet 40 stopový kontejner (H): 3 x 3 x 10 vrstev = 90 stopový velkokapacitní kontejner / 28 palet

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING