/

CLT-W506 Odpadní Kontejner (Černý:14,000 / CLR:3,500 stránek)

CLT-W506

CLT-W506 Odpadní Kontejner (Černý:14,000 / CLR:3,500 stránek)

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

CLT-W506 Odpadní Kontejner (Černý:14,000 / CLR:3,500 stránek)

Vlastnosti

 • CLT-W506

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Základní funkce

 • Kompatibilita

  CLP-680, CLX-6260, C2620, C2670, C2680

 • Výtěžnost

  Černobílý tisk: průměrně 20.000 standardních stran, barevný tisk: průměrně 5.000 standardních stran

 • Váha

  110 g

Unit Box

 • Rozměry (Š x H x V)

  137 x 110 x 65 mm

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Master Box

 • Počet jednotek v hlavním balení

  8 ea

 • Rozměry (Š x H x V)

  290 x 236 x 170 mm

 • Hmotnost (kazeta + výstelka + krabice + další balicí materiály)

  1.3 kg

Pallet

 • Rozměry (Š x H x V)

  580 x 944 x 6 mm

 • Počet palet v kontejneru (20-stopový a 40-stopový kontejner)

  20ft : 22 pallet/container 40ft : 44 pallet/container 40ft(H): 44 pallet/container

 • Počet hlavních balení na paletě (20-stopový a 40-stopový kontejner)

  20ft : 2 x 4 x 13 layers=104 master box/pallet 40ft : 2 x 4 x 13 layers=104 master box/pallet 40ft(H): 2 x 4 x 14 layers=112 master box/pallet

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING