/

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

HM1800

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Fyzické parametry

 • Hmotnost

  8,6 g

 • Velikost

  42,15 x 17,75 x 11,3 mm

Baterie

 • Standardní
  Doba hovoru

  6 hodin

  Pohotovostní režim

  200 hodin

 • Kontrola stavu baterie (3 barevné LED)

  Ano

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Konektivita

 • Speciální funkce (Bluetooth)

  Verze 3.0

 • Bluetooth Profily

  HFP, HSP

Funkce volání

 • Příjem hovoru

  Ano

 • Funkce ztlumení/odmítnutí

  Ano

Všeobecné funkce

 • Ovládání hlasitosti

  Ano

 • Audio Streaming

  Ne

 • Aktivní párování

  Ano

 • Počáteční párování

  Ano

 • Multipoint

  Ano

 • NR/EC

  Ano

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING