/

EPL-1PLRWE

EPL-1PLRWE Sada redukcí USB/SD EPL-1PLRWE

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

EPL-1PLRWE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Barevná

 • Barevná

  Barva: bílá

Všeobecné funkce

 • Funkce

  Čtení paměťových jednotek USB a karet SD

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Fyzické rozměry

 • Dimensions (WxHxD)

  Konektor USB: 30 x 42,2 x 8,6 mm
  Čtečka karet SD: 36 x 42,7 x 8,6 mm

 • Hmotnost

  Konektor USB: 10,72 g, čtečka karet SD: 12,55 g

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING