/

SD Card Reader(I/F: Micro USB)

SD Card Reader(I/F: Micro USB)

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

SD Card Reader(I/F: Micro USB)

Vlastnosti

 • Pohodlné přenášení dat
 • Praktičtější s pětikolíkovým mikrokonektorem
 • Volnost při používání díky maximální kapacitě 32 GB
Pohodlné přenášení dat
Stačí, když čtečku karet připojíte ke svému inteligentního telefonu, a můžete otevírat soubory, skladby ve formátu MP3 a videa uložená na kartě SD.
Se čtečkou karet SD je nyní přenášení dat jednodušší a pohodlnější.
Pohodlné přenášení dat
Praktičtější s pětikolíkovým mikrokonektorem
Čtečka karet SD má pětikolíkový mikrosystém, který se používá ve všech inteligentních telefonech se systémem Android.
Díky tomu ji můžete připojit k inteligentním telefonům či tabletům a používat data, která potřebujete.
Praktičtější s pětikolíkovým mikrokonektorem
Volnost při používání díky maximální kapacitě 32 GB
Už se nemusíte obávat, že vám dojde volná paměť v telefonu. Čtečka karet SD podporuje maximální kapacitu paměti 32 GB, díky čemuž můžete svá data spravovat pohodlněji. Seznamte se se čtečkou karet SD, která nejenže podporuje více paměti, ale poskytuje také vynikající rychlost a zabezpečení. ※ Kompatibilní pouze se zařízeními s rozhraním OTG (On the Go). Před zakoupením je nutné ověřit kompatibilitu.
Volnost při používání díky maximální kapacitě 32 GB

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Barevná

 • Barevná

  Černá

Všeobecné funkce

 • Funkce

  USB 2.0

 • Packaging Contents

  Čtečka karet SD

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Fyzické rozměry

 • Dimensions (WxHxD)

  10,3 x 37 x 184 mm

 • Hmotnost

  27,3 g

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING