/

Recyklujte baterie odpovědně

 • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

 • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

 • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

Nabíjecí sada s baterií EB-K500BE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Barva

 • Barva
  Bílá

Všeobecné funkce

 • Funkce
  Standardní baterie a nabíječka baterie
 • Rozhraní
  Micro USB
 • Packaging Contents
  Krabička

ZOBRAZIT DALŠÍ SPECIFIKACERozbalit

Napájení

 • Input Voltage
  5 V, 2 A
 • Output Current
  1,7 A
 • Output Voltage
  4,35 V

Fyzické rozměry

 • Dimensions (WxHxD)
  61,8 x 93,8 x 13,3 mm
 • Hmotnost
  52 g

Kompatibilita

 • Compatible Models
  GS4 Mini (LTE)
 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING