Nejrychlejší DVD-RW mechanika: 22x

SpeedPlus

Tato mechanika dosahuje nejvyšší skutečné rychlosti zápisu 22x na trhu (vypálení celého disku DVD+R trvá v průměru méně než 5 minut).
Nabízí nejvyšší rychlost u většiny formátů. Výkonná funkce Overspeed podporuje zápis různých formátů v následujících rychlostech: DVD±R 22x, DVD+R Dual Layer 16x, DVD-R Dual Layer 12x a DVD-RAM 12x.

eko-produkt

Společnost SAMSUNG vyvíjí ekologické produkty založené na technologiích, které neobsahují člověku nebezpečné látky jako Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBB a PBDE. Chrání tak vaše zdraví i životní prostředí.

technologie Double OPC

Zajišťuje spolehlivý zápis bez chyb.

technologie TAC (Tilt Actuator Compensation)

Usnadňuje zápis na deformovaná média.

technologie Buffer Under Run Free

Zabraňuje chybám při nedostatečném zaplnění zásobníku a umožňuje vysokorychlostní zápis na média.

technologie regulace rychlosti

Inteligentním způsobem rozpoznává typ média, zajišťuje bezchybné čtení všech typů médií a přispívá k delší životnosti mechaniky.