Přeskočit na obsah

Přeskočit na pomoc s přístupem


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobrazit více
Open Galaxy S5 Key Visual


Začínáme se službou Family Story

Pomocí služby Family Story se můžete soukromě spojit se svými přáteli a rodinou ve svém vlastním digitálním prostoru a posilovat vzájemné svazky sdílením fotografií, zápisů a událostí s ostatními členy skupiny mezi různými inteligentními zařízeními Samsung. K používání služby Family Story je vyžadováno internetové připojení.


Začínáme na televizoru

Vytvoření účtu Samsung

 • Krok 1

  Chcete-li používat službu Family Story, musíte si nejprve vytvořit účet Samsung.
  Pomocí účtu Samsung budete moci snadno přistupovat také k dalším funkcím produktů od společnosti Samsung včetně dalších služeb televizoru Smart TV.

  1. 1) E-mailová adresa pro jednotný účet Samsung
  2. 2) Bezpečnostní číslo
  3. 3) Odeslat
  Vytvoření účtu Samsung Krok 1
 • Krok 2

  Stisknutím funkčního tlačítka Smart Hub na dálkovém ovladači nebo pomocí hlasového ovládání přejděte na hlavní stránku služby Smart Hub.

  Stiskněte položku Family Story uprostřed obrazovky.

  Vytvoření účtu Samsung Krok 2

Vytvoření skupiny a pozvání členů

 • Krok 1

  Stiskněte tlačítko Start Service (Spustit službu).

  Vytvoření skupiny a pozvání členů Krok 1
 • Krok 2

  Stiskněte tlačítko Create Group (Vytvořit skupinu).

  Vytvoření skupiny a pozvání členů Krok 2
 • Krok 3

  Vytvořte skupinu se svým jménem, názvem skupiny a telefonním číslem.

  Vytvoření skupiny a pozvání členů Krok 3
 • Krok 4

  Zadejte jméno člena, kterého chcete pozvat, a jeho

  1. 1) telefonní číslo nebo
  2. 2) ID účtu Samsung a stiskněte tlačítko Add member (Přidat člena).
  Vytvoření skupiny a pozvání členů Krok 4
 • Krok 5

  Pokud zadáváte pozvání pomocí telefonního čísla, předejte pozvané osobě čtyřmístný kód.

  Vytvoření skupiny a pozvání členů Krok 5

Připojení se ke skupině

 • Krok 6

  Na pozvaném televizoru stiskněte tlačítko Join Group (Připojit se ke skupině).

  Připojení se ke skupině Krok 6
 • Krok 7

  Pokud jste byli pozváni pomocí ID účtu Samsung, přihlaste se ke svému účtu Samsung.

  Připojení se ke skupině Krok 7
 • Krok 8

  Pokud jste byli pozváni pomocí telefonního čísla, zadejte telefonní číslo, které vedoucí skupiny použil v pozvání, a čtyřmístný kód.

  Připojení se ke skupině Krok 8
 • Krok 9

  Zkontrolujte a přijměte pozvání.

  Připojení se ke skupině Krok 9
 • Krok 10

  Všechny kroky byly dokončeny. Nyní si můžete vychutnávat službu Family Story s vaší rodinou.

  Připojení se ke skupině Krok 10

Začínáme na mobilním telefonu

Vytvoření účtu Samsung

Účet Samsung si můžete vytvořit pomocí nabídky služby Family Story. Na obrazovce Family Story – Sign in (Přihlášení) stiskněte tlačítko Create account (Vytvořit účet).

 • Vytvoření účtu Samsung

Vytvoření účtu Samsung

Ke službě Family Story se můžete přihlašovat pomocí účtu Samsung. Spusťte v mobilním telefonu aplikaci Family Story.

 • Krok 1

  Přečtěte si a přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem. Stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit).

  Vytvoření účtu Samsung Krok 1
 • Krok 2

  Zobrazí se obrazovka Sign in (Přihlášení).

  Vytvoření účtu Samsung Krok 2
 • Krok 3

  Zadejte ID a heslo účtu Samsung.

  Vytvoření účtu Samsung Krok 3
 • Krok 4

  Přihlaste se stisknutím tlačítka Sign in (Přihlásit).

  Vytvoření účtu Samsung Krok 4

Vytvoření skupiny

Můžete vytvořit jednu skupinu na každé zařízení Samsung, které vlastníte.
Po vytvoření skupiny se automaticky stanete jejím vedoucím.
Tlačítko Create group (Vytvořit skupinu) bude aktivní, jen když se přihlásíte k účtu Samsung.

 • Krok 1

  Na úvodní obrazovce služby stiskněte tlačítko Create group (Vytvořit skupinu).

  Vytvoření skupiny Krok 1
 • Krok 2

  Zadejte všechny informace požadované k vytvoření skupiny:

  Vytvoření skupiny Krok 2
  • Group name (Název skupiny): povinné
  • Group image (Obrázek skupiny): volitelné
   Pokud nevyberete obrázek, zobrazí se výchozí obrázek.
  • Group leader image (Obrázek vedoucího skupiny): volitelné
   Je-li ve vašem účtu Samsung uložen obrázek profilu, automaticky se zobrazí.
   Pokud nevyberete obrázek, zobrazí se výchozí obrázek.
  • Group leader name (Jméno vedoucího skupiny): povinné
   Je-li ve vašem účtu Samsung uloženo jméno profilu, automaticky se zobrazí.
  • Group leader phone number (Telefonní číslo vedoucího skupiny): povinné
   Je-li ve vašem účtu Samsung uloženo telefonní číslo, automaticky se zobrazí.
  • Vedoucí skupiny musí při vytvoření skupiny zadat čtyřmístné heslo pro účely správy.
 • Krok 3

  Na závěr stiskněte tlačítko Save (Uložit).

  Vytvoření skupiny Krok 3
 • Krok 4

  Potvrďte vytvoření skupiny.

  Vytvoření skupiny Krok 4

Pozvání členů

Do skupiny můžete pozvat členy. K pozvání nových členů do skupiny je vyžadováno ID účtu Samsung nebo telefonní číslo.
Každá skupina může mít až 20 členů.

 • Krok 1

  Na obrazovce Group Creation Completed (Vytvoření skupiny bylo dokončeno) stiskněte tlačítko Invite members (Pozvat členy).

  Pozvání členů Krok 1
 • Krok 2

  Zobrazí se obrazovka Add member (Přidat člena).

  Pozvání členů Krok 2
 • Krok 3

  Zadejte požadované informace a stiskněte tlačítko Done (Hotovo). (K pozvání členů je vyžadováno telefonní číslo nebo ID účtu Samsung.)

  Pozvání členů Krok 3
 • Krok 4

  Zobrazí se obrazovka Invite Members Completed (Pozvání členů bylo dokončeno). Na závěr stiskněte tlačítko OK. (Pokud jste použili telefonní číslo, musíte pozvané osobě ručně odeslat kód pozvání.)

  Pozvání členů Krok 4

Připojení se ke skupině pomocí účtu Samsung

Můžete se připojit ke skupině, do které jste byli pozváni. Můžete se připojit až ke 20 skupinám.
Tlačítko Join group (Připojit se ke skupině) bude aktivní, jen když se přihlásíte pomocí účtu Samsung nebo telefonního čísla.

 • Krok 1

  Na úvodní obrazovce služby stiskněte tlačítko Join group (Připojit se ke skupině) v levé dolní části obrazovky.

  Připojení se ke skupině pomocí účtu Samsung Krok 1
 • Krok 2

  Zobrazí se překryvné okno se zprávou Invitation acceptance method (Způsob přijetí pozvání).

  Připojení se ke skupině pomocí účtu Samsung Krok 2
 • Krok 3

  Stiskněte tlačítko Samsung Account (Účet Samsung).

  Připojení se ke skupině pomocí účtu Samsung Krok 3
 • Krok 4

  Na obrazovce se zobrazí seznam pozvání prostřednictvím účtu Samsung.

  Připojení se ke skupině pomocí účtu Samsung Krok 4
 • Krok 5

  Vyberte skupinu a stiskněte tlačítko Accept (Přijmout) na pravé straně.

  Připojení se ke skupině pomocí účtu Samsung Krok 5
 • Krok 6

  Potvrďte novou skupinu.

  Připojení se ke skupině pomocí účtu Samsung Krok 6

Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání

 • Krok 1

  Na úvodní obrazovce služby stiskněte tlačítko Join group (Připojit se ke skupině) v levé dolní části obrazovky.

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 1
 • Krok 2

  Zobrazí se překryvné okno se zprávou Invitation acceptance method (Způsob přijetí pozvání).

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 2
 • Krok 3

  Stiskněte tlačítko Invite Code (Kód pozvání).

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 3
 • Krok 4

  Na obrazovce se zobrazí stránka pro zadání telefonního čísla.

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 4
 • Krok 5

  Zadejte své telefonní číslo a stiskněte tlačítko Done (Hotovo).

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 5
 • Krok 6

  Na obrazovce se zobrazí seznam pozvání prostřednictvím telefonního čísla.

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 6
 • Krok 7

  Vyberte skupinu, ke které se chcete připojit, a stiskněte tlačítko Accept (Přijmout) v dolní části obrazovky.

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 7
 • Krok 8

  Na obrazovce se zobrazí stránka pro zadání kódu pozvání.

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 8
 • Krok 9

  Zadejte kód pozvání, který jste obdrželi od vedoucího skupiny. Stiskněte tlačítko Done (Hotovo) v dolní části obrazovky.

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 9
 • Krok 10

  Potvrďte novou skupinu.

  Připojení se ke skupině pomocí kódu pozvání Krok 10

Samsung APPS (Android Gingerbread 2.3)

Samsung APPS (Android Ice Cream Sandwich 4.0)

Začínáme na počítači

Připojení se ke skupině

Připojení se pomocí účtu Samsung
 • Krok 1

  Klikněte na oznámení o pozvání v horní části stránky. Přejděte na stránku Join group (Připojit se ke skupině) v části My profile (Můj profil) a zkontrolujte seznam pozvání.

  Připojení se pomocí účtu Samsung Krok 1
 • Připojení se pomocí účtu Samsung Krok 1
 • Krok 2

  V seznamu pozvání, která jste obdrželi prostřednictvím svého účtu Samsung, klikněte na tlačítko Accept (Přijmout) napravo od skupin, ke kterým se chcete připojit. Můžete se připojit až ke 20 skupinám.

  Připojení se pomocí účtu Samsung Krok 2
 • Krok 3

  Úspěšně jste se připojili ke skupině. Přejděte do nové skupiny a sdílejte se svými přáteli fotografie, zápisy a události.

  Připojení se pomocí účtu Samsung Krok 3

Připojení se ke skupině

Připojení se pomocí telefonního čísla
 • Krok 1

  Obdrželi jste od vedoucího skupiny kód pozvání?
  Klikněte na položku My profile (Můj profil) v horní části stránky.

  Připojení se pomocí telefonního čísla Krok 1
 • Krok 2

  Na stránce Join group (Připojit se ke skupině) zadejte kód pozvání, který jste obdrželi, a klikněte na tlačítko Accept (Přijmout).

  Připojení se pomocí telefonního čísla Krok 2
 • Krok 3

  Úspěšně jste se připojili ke skupině.

  Připojení se pomocí telefonního čísla Krok 3
 • Krok 4

  Pokud obdržíte více pozvání se stejným telefonním číslem, tato pozvání se automaticky zobrazí v seznamu Invitation acceptance list (Seznam přijetí pozvání). Můžete se připojit maximálně ke 20 skupinám.

  Připojení se pomocí telefonního čísla Krok 4

Pozvání členů

pomocí účtu Samsung
 • Krok 1

  Vyberte skupinu, do které chcete pozvat člena.

  Pozvání členů pomocí účtu Samsung Krok 1
 • Krok 2

  Klikněte na tlačítko Invite members (Pozvat členy) v levé dolní části obrazovky.

  Pozvání členů pomocí účtu Samsung Krok 2
 • Krok 3

  Přejděte na stránku Invite members (Pozvat členy) a vyberte možnost Invite using Samsung account (Pozvat pomocí účtu Samsung).

  Pozvání členů pomocí účtu Samsung Krok 3
 • Krok 4

  Zadejte zvací zprávu a e-mailovou adresu účtu Samsung osoby, kterou chcete pozvat. Chcete-li pozvat více než jednu osobu, klikněte na tlačítko Add (Přidat) a přidejte do seznamu pozvání další osoby.

  Pozvání členů pomocí účtu Samsung Krok 4
 • Krok 5

  Po zadání všech potřebných informací o lidech, které chcete pozvat, dokončete pozvání kliknutím na tlačítko OK.

  Pozvání členů pomocí účtu Samsung Krok 5

Pozvání členů

pomocí telefonního čísla
 • Krok 1

  Vyberte skupinu, do které chcete pozvat člena.

  Pozvání členů pomocí telefonního čísla Krok 1
 • Krok 2

  Klikněte na tlačítko Invite members (Pozvat členy) v levé dolní části obrazovky Group (Skupina).

  Pozvání členů pomocí telefonního čísla Krok 2
 • Krok 3

  Přejděte na stránku Invite members (Pozvat členy) a v horní části stránky vyberte možnost Invite using phone number (Pozvat pomocí telefonního čísla).

  Pozvání členů pomocí telefonního čísla Krok 3
 • Krok 4

  Zadejte zvací zprávu a telefonní číslo osoby, kterou chcete pozvat. Chcete-li pozvat více než jednu osobu, klikněte na tlačítko Add (Přidat) a přidejte do seznamu pozvání další osoby.

  Pozvání členů pomocí telefonního čísla Krok 4
 • Krok 5

  Po zadání všech potřebných informací o lidech, které chcete pozvat, kliknutím na tlačítko Create Invite Code (Vytvořit kód pozvání) získejte kód pozvání. Kliknutím na tlačítko OK v okně s potvrzením automaticky přejděte na seznam členů skupiny. V seznamu členů si přečtěte kód pozvání pro osobu, kterou chcete pozvat, a předejte jí tento kód. Kód pozvání platí 30 dní. Po uplynutí 30 dní je nutné vygenerovat nový kód pozvání.

  Pozvání členů pomocí telefonního čísla Krok 5
Webstránka Family Story